Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Kognitiv rehabilitering og demens
Mona Michelet

Mona Michelet er utdannet ergoterapeut, med master i helsefagvitenskap og PhD fra det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Jobber på Nasjonalt senter for aldring og helse, med temaer rundt kartlegging og oppfølging av personer med demens som bor hjemme. Samarbeider mye med kommunale hukommelsesteam.

Jeg er opptatt av at vi som helsepersonell ikke må være for raske med å ta over aktivitetene når vi skal bistå personer med demens, men fokusere på ressurser hos den enkelte og bidra til mest mulig selvstendighet og mestring så lenge som mulig. Personer med demens kan lære, og de kan trene opp sin funksjonsevne og oppnå økt mestring, dersom de får støtte og tilrettelegging gjennom målrettet rehabilitering.

Mona Michelet

Del artikkel