Scroll Top

PROGRAM    PRAKTISK INFO    PROGRAMKOMITEEN   |   UTSTILLERE    PÅMELDING

Kognitiv rehabilitering og trening
Torill Ueland

Utdannet psykolog og spesialist i klinisk nevropsykologi. Tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo (UiO) 2004 med tema kognitiv trening for ungdom med schizofreni. Jobber som forsker ved Seksjon for klinisk psykoseforskning, OUS og har en bistilling ved Psykologisk institutt, UiO. Forsker på kognitiv funksjon, hverdagsfungering, arbeidsrehabilitering og kognitiv trening ved psykoselidelser. Var med på å etablere og gjennomføre forskningsprosjektet Jobbmestrende oppfølging, et arbeidsrehabiliteringstiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser, som etter prosjektslutt ble videreført som et ordinært tiltak i NAV. 

Jeg ønsker at tilhørerne skal sitte igjen med en forståelse av hva kognitiv rehabilitering og trening er og at det er mulig å bedre hverdagsfunksjonen til personer som lever med kognitive vansker ved hjelp av disse metodene.

Torill Ueland

Del artikkel