Scroll Top

Hjernehelsekonferansen 2019

«Reparasjon» av hjernen

– fra laboratoriet til persontilpasset medisin for hjernepasienter

Hjernehelsekonferansen er fulltegnet. Du kan kontakte oss for å stå på venteliste. Hvis du får plass etter venteliste, må påmelding og fakturering håndteres manuelt  og det vil påløpe et fakturagebyr på 75 kr.

 

DATO: 24. oktober kl. 9.00-15.15
STED: Oslo Kongressenter
ARRANGØR: Hjernerådet i samarbeid med Institutt for klinisk medisin UiO; Nevroklinikken OUS, Klinikk for Laboratoriemedisin OUS, Institutt for klinisk og molekylær medisin NTNU
DELTAKERBETALING: 225 kr inkludert lunsj, pluss eventuelt fakturagebyr på 75 kr.

Konferansen er for både brukere og fagpersoner, i tråd med prinsippene i Helseomsorg21-strategien.

Hjernehelse er på kort tid blitt samtaletema i Norge; både blant brukere, fagpersoner og politikere. På Hjernehelsekonferansen vil vi løfte fram hjernesaken og vise hvordan banebrytende forskning får betydning for enkeltpersoner. Eksperter fra det norske hjernemiljøet og pasienter vil fortelle om forebygging, og om det som kan gi god behandling mot hjernesykdommer og skader. Fageksperter og brukere diskuterer nye ideer for framtidens forskning og behandling.

– Hjernehelse har dessverre levd en tilværelse som en bortgjemt plante. Nå skal planten fram i lyset, har nevrolog og overlege Bernd Müller ved Molde sykehus sagt. Dette er målet for Hjernehelsekonferansen 2019.

Hjertelig velkommen!

Les intervju med konferansierene

Program
Konferansier:

Hanne F. Harbo, avdelingsleder for Nevrologisk avdeling Nevroklinikken på Oslo Universitetssykehus og professor ved UiO.

John-Anker Zwart, professor II ved Institutt for klinisk medisin, UiO

Registrering fra kl. 9.00.

Åpning av konferansen

Kl. 9.30-9.35:

Velkommen ved møtelederne.

Kl. 9.35-9.40:

Åpningshilsen ved stortingsrepresentant Tuva Moflag

Norsk hjernehelsesatsing her og nå

Kl. 9.40-09.55:
Seniorrådgiver Nils Olav Refsdal i Helse- og omsorgsdepartementet:
Myndighetenes arbeid med persontilpasset medisin og behandling

Kl. 09.55-10.15:

Kjell-Morten Myhr, overlege på Nevroklinikken på Haukeland Universitetssykehus, instituttstyrer ved Klinisk institutt på Universitetet i Bergen, og leder av det nye forskningssenteret for klinisk behandling, Neuro-SysMed:

Slik skal Neuro-SysMed bygge sin hjernehelseprofil og strategi for å tjene pasienter over hele landet

Kl. 10.15-10.25:
Spørsmål og svar.

Kl. 10.25-10.40:
Kaffepause.

Kl. 10.45-11.00:

Magne W. Fredriksen, nestleder i Hjernerådet og generalsekretær i Parkinsonforbundet:

Hvordan kan brukerorganisasjoner og brukere bidra til bedre hjernehelse?

Kl. 11.00-11.15:

Fagrådgiver Gry Caroline Aarnes, Nasjonalforeningen:

Nasjonalforeningens arbeid med medvirkning fra erfaringsrepresentanter – ideer å hente for både brukerorganisasjoner og forskere?

Kl. 11.15-11.25: Spørsmål og svar

Kl. 11.25-11.45
Utdeling av pris til Årets hjernehelsejournalist
Prisen deles ut av stortingsrepresentant Tuva Moflag.
Det er journalist Jorun R. Gaarder i Dagbladet som i år kåres til Årets hjernehelsejournalist.

Kl. 11.45-12.30: Lunsj

Kl. 12.35-12.55:

Marianne Fyhn, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Gaute Einevoll, professor ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo og REALTEK, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet:

Hjernen digitaliseres – hvordan moderne datateknologi brukes til å forstå biologiske mekanismer i hjernen

Kl. 12.55-13.10:

Barbara van Loon, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU:

Dyrking av menneskehjernen på labben – og hva vi kan bruke dem til?

Kl. 13.10- 13.20: Spørsmål og svar

Kl. 13.20-13.35: Kaffepause

Persontilpasset hjernehelse i praksis – samspillet mellom lege, forsker, pasient og bruker

Kl. 13.40-13.55:

Einar Vik-Mo, seksjonsoverlege og nevrokirurg ved OUS, og regionssjef og pasient Cathrine Aas Moen som er operert for hjernesvulst:

Skreddersydd behandling for hjernesvulstpasienter

Kl. 13.55-14.10:

Magnar Bjørås, professor, fagenhetsleder for Laboratoriemedisin ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og gruppeleder ved Klinikk for laboratoriemedisin, OUS og UiO:

Grunnforskning gir nytt håp for behandling med genterapi for barn med nevrologisk sykdom

Kl. 14.10-14.25:

Charalampos (Haris) Tzoulis, professor og overlege i nevrologi, leder av Neuromics-gruppen og visedirektør av det nye forskningssenteret Neuro-SysMed, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen:

Persontilpasset medisin i nevrologien – eksempel fra virkeligheten

14.25-14.40: Spørsmål og svar

Avslutning: Hvordan kan vi ruste hjernen for livet? Fra forskning til individ

Kl. 14.45-15.05:

Kristine Beate Walhovd, professor i kognitiv nevropsykologi ved Psykologisk Institutt, UiO, og leder av EU-prosjektet Lifebrain. Hun er opptatt av tidlige faktorer som påvirker hjernen og hva som optimaliserer hjernefunksjoner:

En frisk hjerne gjennom hele livet

15.05: Avslutning og takk ved konferansier.

Programkomiteen har bestått av:
Professor John-Anker Zwart, overlege Anne Hege Aamodt, forskningssjef Anne Rita Øksengård i Nasjonalforeningen, professor Magnar Bjørås, generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og daglig leder Aud Kvalbein i Hjernerådet.

Del artikkel