Scroll Top

Den avhengige hjerne

Konferansen ble arrangert 3. november kl. 9.00-15.15
STED: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
ARRANGØR: Hjernerådet i samarbeid med Programkomiteen
SPONSOR: Konferansen er støttet av UiO:Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
DELTAKERBETALING: 490 kroner for medlemmer og 990 kroner for ikke-medlemmer. Begge priser er inkludert lunsj. (Medlemspris gjelder for alle som er medlem i en av Hjernerådets 66 medlemsorganisasjoner. Oversikt finner du HER.)

Konferansen er for både brukere og fagpersoner, i tråd med prinsippene i Helseomsorg21-strategien.

Rusavhengighet og pilleavhengighet er vel kjent. Det samme med spillavhengighet og overspising. Noen er avhengige av kaffe og en daglig treningsøkt, eller de er hekta på en TV-serie. Man kan være arbeidsnarkoman eller shopoholiker …

Mange ting har avhengighetstrekk ved seg. Hva er egentlig avhengighet?

Avhengigheten er kompleks. I hovedsak handler om det du selv ikke har kontroll over. Belønningssystemet i hjernen blir «kapret» av det man blir avhengig av, og dette prioriteres framfor andre ting. Å forstå avhengighet bedre, er viktig på veien ut av problematisk avhengighet.

Den avhengige hjerne er temaet for årets hjernehelsekonferanse. På konferansen vil du høre innlegg fra fagfolk, pårørende og mennesker som sliter med problematisk avhengighet.

Hjertelig velkommen til en svært interessant hjernehelsekonferanse!

Program
Konferansier:

Jeanette Koht, nestleder i Hjernerådet, nevrolog og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Registrering fra kl. 08.30.

Åpning av konferansen

Kl. 9.00:

Velkommen ved møtelederne.

Kl. 9.05:

God hjernehelse er sentralt i alle menneskers liv  

Åpning av Hjernehelsekonferansen 2022 v/ helsedirektør Bjørn Guldvog.

Første del av programmet: De grunnleggende spørsmålene om avhengighet

Kl. 9.20:

Hva er egentlig avhengighet, og hvordan får man en avhengig hjerne?

v/ Jørgen Gustav Bramness, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser, og visepresident European Federation for Addiction Societies (EUFAS).

Kl. 9.40:

Avhengighet påvirker hjernen – genetisk, epigenetisk og molekylærbiologisk

v/ Magnar Bjørås, forskningsgruppeleder ved avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, samt professor og gruppeleder ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU i Trondheim.

Spørsmål fra salen og svar fra innlederne.

Kl. 10.15:
Kaffepause.

Andre del av programmet: Ikke bare rus – mange former for avhengighet

Kl. 10.40:

Å leve med en avhengig hjerne – tre brukerstemmer, video

Monica Stokken om overspisingslidelse.

 

 

 

 

Britt Overby, om spillavhengighet, pårørende.

 

 

 

 

Kjell Torstein Hagen, om rusmiddelavhengighet.

Kl. 10.55:

Sterke muskelmenn? Anabole steroider, hjernen og avhengighet

v/ Astrid Kristine Bjørnebekk, seniorforsker ved Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk), og leder av forskningsgruppen for anabole androgene steroider, Oslo universitetssykehus.

Kl. 11.05:

Kulturell forståelse og avhengighet

v/Espen Freng, sosialantropolog og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling psykisk helse og rus.

Spørsmål fra salen, svar fra innlederne.

Kl. 11.35

Prisutdeling Årets Hjernehelsejournalist 2022

Hjernerådet deler hvert år ut en hederspris til en journalist som har bidratt til å løfte fram hjernen og hjernehelse i mediene. Prisutdeler i år er Hans Inge Myrvold (SP), medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Kl. 11.55: Lunsj

Tredje del av programmet: Behandling mot avhengighet

Kl. 12.55:

Behandling mot avhengighet – hva finnes, og hva virker?

v/Espen Arnevik, Leder for Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk).

Kl. 13.10:

Hva kan fastlegen gjøre med avhengighet?

v/ Krister Moström, spesialist i allmennmedisin og mangeårig fastlege og medlem av faggruppen for rus- og avhengighetsmedisin i Norsk forening for allmennmedisin. Avdeling rus og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus.

Kl. 13.20:

Helhetlig ruspolitikk – fra behandling til ettervern

v/ Jon Storaas, daglig leder av Foreningen for helhetlig ruspolitikk.

Kl. 13.35:

Still spørsmål til politikerne – hva vil de gjøre med avhengighetsproblemet i samfunnet

Stortingsrepresentantene Erlend Svardal Bøe (H), Stortingets Helse- og omsorgskomité og en representant fra Arbeiderpartiets helsefraksjon på Stortinget (navn kommer senere).

Spørsmål fra salen, innlederne og innsendte spørsmål fra publikum.

Kl. 14:05: Kaffepause

Fjerde og avsluttende del: Et blikk inn i framtiden og råd til pårørende

Kl. 14.25:

Omprogrammering av hjernen, avlæring og kognisjon – et felt i utvikling

v/Marte Roa Syvertsen.  Lege ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus. Forfatter av bøkene: Menneskehjernen – farlig og fantastisk (2021) og Ungdomshjernen – vill og visjonær (2022)

Kl. 14.50:

Kollegaer som pårørende

v/Camilla Lynne Bakkeng. Fag- og kommunikasjonsleder Akan kompetansesenter

Kl. 15.10: Avslutning ved møtelederne.

Kl. 15.15: Slutt.

Konferansen har plass til ca. 200 deltakere. Vi åpner snart for påmelding. Følg med her på nettsiden og på Facebook og Instagram.

PROGRAMKOMITEEN FOR HJERNEHELSEKONFERANSEN 2022

Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus

Magnar Bjørås, forskningsgruppeleder ved avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, samt professor og gruppeleder ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU i Trondheim.

Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge

Lars Lien, psykiater, professor ved Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet og leder av Norsk psykiatrisk forening

Jørgen Gustav Bramness, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø, seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser

Astrid Bjørnebekk, seniorforsker ved Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk), og leder av forskningsgruppen for anabole androgene steroider, Oslo universitetssykehus

Anette Storstein, nevrolog og overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Marianne Løvstad, nevropsykolog, fagsjef for psykologene på Sunnaas sykehus, professor II ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo

Del artikkel