Scroll Top

God søvn – klar hjerne

Hjernehelsekonferansen 2021 handler om søvn, for det er hjernen som sover. På seks seminarer i oktober tar vi opp ulike sider ved søvnen. Søvn angår alle. Vi sover om lag en tredjedel av livet, men egentlig vet vi ikke hvorfor vi sover. Søvnen er et mysterium som forskerne prøver å finne ut av. Viktige prosesser foregår i hjernen når vi sover.

Hjernen er avhengig av nok søvn for at vi skal fungere godt. Etter en god natts søvn tenker du klarere, reagerer raskere, konsentrerer deg bedre og løser problemer lettere. Hele kroppen blir påvirket negativt dersom man over tid får for lite og for dårlig søvn. Søvn påvirker hele kroppen; både på molekylært nivå, energibalansen, intellektuelle funksjoner, humør, konsentrasjon m.m.

I dag ser vi at mange – ikke bare unge mennesker – får søvnen sin forstyrret av mye skjermbruk. De tar skjermen og det blå lyset med seg opp i sengen. Både lys og døgnrytme virker inn på søvnen.

Det finnes ting vi kan gjøre selv for å få bedre søvnkvaliteten, men det finnes også søvnsykdommer som må behandles av lege. Dårlig søvn kan føre til sykdommer, og sykdommer kan føre til dårlig søvn.

Kostnadene ved søvnproblemer er store, både for den enkelte og for samfunnet, selv om vi ikke har de helt gode økonomiske oversiktene. Dette er spørsmål som våre politikere og myndighetene må bli mer oppmerksomme på.

Dette og mer til handler Hjernehelsekonferansen 2021 om.

DATO: Seks webinarer, hvert på ca. en time sendes på følgende datoer: 7. oktober, 11. oktober, 14. oktober, 18. oktober, 21. oktober og 25. oktober.

STED: Nettarrangement. På grunn av usikker smittesituasjon ut over høsten, blir Hjernehelsekonferansen digital også i år. Webinarene publiseres på Hjernerådets Facebookvegg  og blir liggende både her og på Hjernerådets YouTube-kanal etter publiseringen

ARRANGØR: Hjernerådet. Programmet er satt opp i samarbeid med programkomiteen, se under.

DELTAKELSE: Gratis, ingen påmelding, men trykk gjerne på «skal»-knappen på Facebook dersom du vil være med. Det blir opprettet ett Facebook-arrangement for hvert webinar på konferansen. Hjernehelsekonferansen er for både brukere og fagpersoner, og skal være en møteplass for alle som er interessert i hjernen.

Webinar 7. oktober

Søvnen – et mysterium!

Webinar torsdag 7. oktober kl. 18, del 1 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Hva er søvn, hvorfor sover vi, og hvor kommer hjernen inn?

Bjørn Bjorvatn, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (UiB), leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og lege ved Bergen søvnsenter

Søvnen gjennom tidene – sover vi mindre i dag?

Ståle Pallesen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB

Hjernevask og hjernerydding mens vi sover – det glymfatiske system, synaptisk plastisitet og betydningen for læring

Rune Enger, førsteamanuensis ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo (UiO) og forsker ved GliaLab

Konferansier: Anette Storstein, nevrolog og overlege ved Haukeland universitetssykehus

Webinar 11. oktober

Jeg får ikke sove…

Webinar mandag 11. oktober kl. 18, del 2 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Søvnen min og meg – vanlige folks utfordringer

Konferansier samtaler med Erling Gulbrandsen som har søvnproblemer i forbindelse med den nevrologiske lidelsen rastløse bein og Siri Bryde Stensaas som plages av søvnapné.

Når samme søvnsymptom krever ulike behandlinger – seks grupper av søvnsykdommer

Harald Hrubos-Strøm, førstelektor ved Avdeling for adferdsmedisin, Institutt for medisinske basalfag, UiO

Fra søvnløshet til god søvn! What to do?

Lina Elise Hantveit, psykolog og leder av Søvnskolen ved Lovisenberg sykehus. Forfatter av boken «Søvnskolen – 6 uker til god søvn»

Konferansier: Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), nestleder i Hjernerådet

Webinar 14. oktober

Søvnen og hjernen

Webinar torsdag 14. oktober kl. 18, del 3 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Våkn opp! Husk søvn i depresjon

Konferansier samtaler med Hjernerådets forskningsstipendiat Margrethe Hansen om søvn og depresjon. Hun er stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO. Forskningsprosjektet hennes heter nettopp «Våkn opp! Husk søvn i depresjon» og er støttet av Stiftelsen Dam.

Sammenhengen mellom søvn og psykiske lidelser

Håvard Kallestad, forsker og psykologspesialist, leder av forskningsgruppe om søvn og kronobiologi ved Institutt for psykisk helse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Jeg har så vondt i hodet at det umulig å sove – om hodepine og søvnproblemer

Aud Nome Dueland, nevrolog og hodepineekspert

Søvnproblemer ved MS, Parkinson, demens og andre nevrologiske hjernesykdommer

Michaela D. Gjerstad, nevrolog og overlege på Nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Konferansier: Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), nestleder i Hjernerådet

Webinar 18. oktober

Noen sover for mye!

Webinar mandag 18. oktober kl. 18, del 4 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Hvordan er det å sove for mye?

Maria Morstad Sagen som har narkolepsi, intervjues av Ragnhild Berling Grande (bildet), nevrolog og medisinsk rådgiver ved NevSom på OUS. NevSom står for Nasjonal kompetansetjeneste for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Hva er problemet ved å sove for mye – om hjernen, søvnen og immunforstyrrelser

Stine Knudsen-Heier, overlege, nevrolog og spesialist i søvnsykdommer ved NevSom.

Mer enn søvnig – eller er jeg bare lat?

Berit Hjelde Hansen, overlege, barne- og ungdomspsykiater og rådgiver ved NevSom

Konferansier: Jeanette Koht, nevrolog og overlege ved OUS, nestleder i Hjernerådet

Webinar 21. oktober

Skjermbruk, lys og søvn

Webinar torsdag 21. oktober kl. 18, del 5 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Hvordan mobiler og skjermbruk virker inn på nattesøvnen

Mari Hysing, professor ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB.

Endringer i døgnrytmen – virkninger på søvnen

Ingvild West Saxvig, postdoktorstipendiat, Haukeland universitetssjukehus

Lysets betydning for søvnen og hjernen

Daniel Vethe, PhD-stipendiat ved forskningsgruppen for søvn og døgnrytmeforskning ved Institutt for psykisk helse, NTNU

Konferansier: Anette Storstein, nevrolog og overlege ved Haukeland universitetssykehus

Webinar 25. oktober

Søvnproblemer er kostbart for samfunnet

Webinar mandag 25. oktober kl. 18, del 6 av Hjernehelsekonferansen 2021
Webinar som publiseres på Hjernerådets facebookvegg.
Videoen fra webinaret blir liggende og kan sees etter sendetidspunktet.

Konferansier: Magne W. Fredriksen, Hjernerådets styreleder og generalsekretær i MS-forbundet

Søvnproblemenes kostnader for samfunnet

Børge Sivertsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Paneldebatt: Hva kan gjøres for å bedre folks søvn og minske samfunnets kostnader?

Debattleder: Aslak Bonde

Deltakere i panelet: seniorforsker Børge Sivertsen, styreleder i Hjernerådet Magne W. Fredriksen, representant for Søvnforeningen Marit Aschehoug, nevrolog og medisinsk rådgiver Ragnhild Berling Grande og stortingsrepresentantene Tuva Moflag (Ap) og Erlend Larsen (H).

Utdeling av pris til Årets hjernehelsejournalist 2021

Avslutning av Hjernehelsekonferansen 2021 og informasjon av temaet for Hjernehelsekonferansen 2022

Programkomiteen

Programkomiteen for Hjernehelsekonferansen 2021 er satt sammen av representerer fra Hjernerådets medlemmer og andre nærstående miljøer.

Magne W. Fredriksen, styreleder i Hjernerådet og generalsekretær i MS-forbundet
Marit Aschehoug, sekretær i Søvnforeningen
Magnar Bjørås, forskningsleder ved avdeling for mikrobiologi, OUS og UiO. Professor og gruppeleder ved Institutt for klinisk og molekylærmedisin, NTNU.
Bjørn Bjorvatn, professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, leder av Nasjonal kompetasetjeneste for søvnsykdommer og lege ved Bergen søvnsenter
Aud Nome Dueland, nevrolog og hodepineekspert, representant for Hodepine Norge
Michaela D. Gjerstad, nevrolog og overlege på Nevrologisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, representant for Forening for Norsk Søvnmedisin

Fotokreditering av portrettene brukt i programoppsettet overfor:

Foto fra Stortinget av Tuva Moflag, Erlend Larsen og Aslak Bonde. Foto fra Universitetet i Oslo av Harald Hrubos-Strøm. Foto fra Universitetet i Oslo/ Øystein H. Horgmo av Jeanette Koht. Foto fra Universitetet i Bergen av Bjørn Bjorvatn og Ståle Pallesen. Foto fra NTNU av Håvard Kallestad og Daniel Vethe. Foto fra Stavanger universitetssjukehus/ Svein Lunde av Michaela D. Gjerstad. Foto fra Folkehelseinstituttet av Børge Sivertsen. Foto fra NevSom/ Marit Skram av Ragnhild Berling Grande, Stine Knudsen-Heier og Berit Hjelde Hansen. Foto fra Marit Hommedal av Mari Hysing. Foto fra Bård Gundersen av Erling E. Guldbrandsen. Foto fra MS-forbundet av Magne W. Fredriksen. Foto fra Sandvika Nevrosenter av Aud Nome Dueland. Foto fra Hjernerådet av Anette Storstein. Private foto av Marit Aschehoug, Siri Bryde Stensaas, Ingvild West Saxvig, Margrethe Hansen, Line Elise Hantveit og Rune Enger.

Del artikkel