Scroll Top

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (til venstre) overrakte prisen til journalist Kristina Brekke. Fotograf Hanna Johre, som Kristina delte prisen med, hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede. Prisbildet i år var et spesialtrykk fra Hjernerådets store fotoprosjekt «Hjernen er deg!» Bildet er tatt av fotograf David Aasen og hører inn under en serie han har tatt med temaet «Barnehjernens utvikling». (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT: 20. NOVEMBER 2023

Vinnere av Hjernehelsejournalistprisen 2023

Kristina Brekke og Hanna Johre tildeles prisen Årets Hjernehelsejournalist 2023. Prisen tildeles for deres arbeid med å synliggjøre barnedemens i VG-artikkelen «Alt gikk i svart». Prisen ble overrakt av stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes.

– Hjernerådet ønsker å berømme Kristina Brekke og Hanna Johre for deres journalistiske arbeid med å synliggjøre både personlige, menneskelige og faglige sider ved hjernesykdom og medvirkning til kunnskap hos allmennheten om hjernehelse, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

I artikkelen «Alt gikk i svart» lar Brekke og Johre leseren stifte nært bekjentskap med Syver Blindheim på 11 år og hans familie. Her får vi en ærlig og personlig fortelling om livet med barnedemens. Artikkelen viser hvor brutal sykdommen er, men samtidig formidles det tydelig hvordan kjærlighet, håp og optimisme kan leve side om side med fortvilelse og sorg.

Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet

– Brekke og Johre har gjort grundig research til artikkelen og innhentet tung faglig ekspertise. Artikkelen synliggjør i tillegg behovet for mer forskning, og hvordan forskningen kan bidra i utvikling av ny behandling, en problemstilling som er sentral innen mange hjernesykdommer. Dette gir samtidig håp for fremtidens behandlingsmuligheter, sier Henrik Peersen.

– Først og fremst vil jeg bare si at det er utrolig stas å få tildelt denne prisen. Så vil jeg takke Hanna Johre for samarbeidet, og for at hun gjorde saken visuelt fortellende med nydelige bilder. Jeg vil også takke VG som lot meg lage saken og gjennomføre. Jeg vil gi en stor takk til Syver og familien som delte så åpent og ærlig om livet med sykdommen. Saken ville ikke vært til, uten dem. Og takk til Ingrid Bergliot Helland og Magnar Bjørås som var veldig gode ekspertkilder å ha med, de fortalte om sykdommen på en god måte, samt også om den forskningen som pågår, sier journalist Kristina Brekke.

Prisvinneren var sommervikar i VG da hun lagde saken. Nå er hun tilkallingsvikar i Avisa Oslo.

– Jeg syns saken jeg skrev viser frem sykdommen på en forklarende måte. Det var en sykdom jeg selv ikke hadde så mye kunnskap om, og jo mer jeg leste, jo mer innså jeg at dette er viktig å belyse. Noe som også har motivert meg i skriveprosessen, forteller Brekke.

Gaven som ble gitt prisvinnerne var et spesialtrykk av et av fotografiene fra Hjernerådets store fotoprosjekt «Hjernen er deg!» Bildet er tatt av fotograf David Aasen og hører inn under en serie han har tatt med temaet «Barnehjernens utvikling».

Del artikkel