Scroll Top

Hjernen – Norges neste store helseutfordring

 

Arrangement under Arendalsuka 2019

Arrangører: Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network

I Norge står hjernesykdom for en fjerdedel av dødeligheten og en tredjedel av sykeligheten. Hjernesykdom og -skade er vanligste årsak til uførhet. 3 av 10 får en slik sykdom eller skade i løpet av livet.

Med så store utfordringer skulle man tro at myndighetene hev seg rundt for å snu utviklingen. Men utfordringene knyttet til hjernen er underkommunisert. Hjernepasienter er ofte kronikere, og de opplever ikke sjelden å bli skjøvet til side av andre pasientgrupper.

Under Arendalsuka 2019 vil Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network ta opp disse spørsmålene med politikerne. Hjernen er Norges neste store helseutfordring med uløste oppgaver for myndighetene.

Professor Lars Jacob Stovner ved NTNU i Trondheim vil fortelle om norske tall for hjernesykdom og skade knyttet til den internasjonale kartleggingen Global Burden of Disease. Dette har han jobbet med i en årrekke.

Vi møter to som kjenner sykdomsbyrden av hjernesykdommer i hverdagen:

Marianne Lillehagen, som blogger under navnet MultiSkrulla, fikk de første tegn på MS før hun var 20, men først 10 år etter kom diagnosen. Blir hun like gammel som en vanlig norsk kvinne, vil hun leve over 60 år med sin MS.

Berit Bulien Jørgensen var i ti år pårørende til sin demensrammede far. Han døde i januar. I flere år har hun hatt innlegg på demensskolen i Arendal om å være pårørende, og om mestring og livskvalitet i slike situasjoner.

Og vi utfordrer politikerne til debatt. Regjeringen kom med Nasjonal hjernehelsestrategi for halvannet år siden, men lite har skjedd. Hjernesykdommer gir mennesker store belastninger og koster enormt mye for samfunnet. Hvordan vil politikere i posisjon og opposisjon ta tak i hjernens helseutfordringer og jobbe for å bedre befolkningens hjernehelse?

 

–          Velkommen v/ møteleder Anne-Grete Strøm-Erichsen

–          Hva vet du om hjernen? Kahoot

–          Professor Lars Jacob Stovner: Kostbar hjerne – for den enkelte og for samfunnet. Om sykdomsbyrde og samfunnsøkonomi knyttet til hjernesykdom.Stovner er professor i nevrologi, institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs hospital, Trondheim. Han har i en årrekke arbeidet med de norske tallene for Global Burden of Disease.

–          Marianne Lillehagen (43): Hvordan er det å leve med kronisk hjernesykdom? (MS). Sykdomsbyrde i hverdagen. Dette blogger hun også om, under navnet Multiskrulla.

–          Berit Bulien Jørgensen (40): Hvordan var det å være pårørende til en demensrammet far? Sykdomsbyrde i hverdagen.

–          Paneldebatt med innlederne og politikerne: Hvordan har politikerne tenkt å møte de store utfordringene fra hjernesykdommene? I   panelet: Professor Lars Jacob Stovner, styreleder i Hjernerådet Anette Storstein, daglig leder i Nansen Neuroscience Network Bjarte Reve og politikere.

 

Programmet og informasjonen oppdateres når vi nærmere oss møtedato. Møtet gjennomføres i samarbeid med legemiddelfirmaene Sanofi, Roche og Janssen.

 

 


Del artikkel