Scroll Top

Hjernerådet deltar i samfunnsdebatten

Hjernerådet leverer faglige innspill til myndighetene i form av høringsinnspill og innspill til statsbudsjettene. Hjernerådet bidrar også med kronikker og leserinnlegg i offentlig debatt og ulike medier.

Del artikkel