Scroll Top

-Folk er opptatt av hjernehelse. Det forteller de mange svarene som er kommet inn på hjernehelseundersøkelsen. Hjernehelse er det nye folkehelse-temaet, sier forsker Isabelle Ljøsne som leder arbeidet. Undersøkelsen er blitt til i samarbeid med Hjernerådet.


PUBLISERT 19.7.2020

Håpet på 1000 svar – har hittil fått 26 000

Forsker Isabelle B. Ljøsne håpet at 1000 mennesker ville svare på hjernehelseundersøkelsen som er den første i sitt slag. Nå har man passert 26 000 svar. -Mye data vil gi bedre analyser og resultater. Dette vil igjen bli til bedre råd til politikerne så de kan styrke arbeidet med folks hjernehelse, sier hun.

Det er EU-prosjektet Lifebrain som står bak denne første globale hjernehelseundersøkelsen. Du kan velge mellom 15 språk når du svarer. Ljøsne kjenner ikke til at det er gjort noe liknende før. Det har vært noen undersøkelser om hjernehelse i USA, men disse har bare rettet seg mot den amerikanske befolkningen.

Åtte europeiske land er med i Lifebrain, og Norge har lederskapet. Lifebrain har økonomisk støtte fra EUs Horizon 2020 Programme. I Norge har Hjernerådet og Lifebrain samarbeidet tett i flere år, og Hjernerådet har bl.a. bidratt i utarbeidelsen av spørsmålene i hjernehelseundersøkelsen. Undersøkelsen ble lansert i juni i fjor på et møte arrangert av Hjernerådet og Lifebrain på Litteraturhuset i Oslo. Fristen for å svare på undersøkelsen løper ut om en måned, mandag 31. august.

Bredt samarbeid over landegrensene

Andre som har bidratt til arbeidet med undersøkelsen, er Brain Council i Tyskland og i Belgia, Brain Foundation i Nederland og i Sverige, The National University of Ostroh Academy, og The Women’s Brain Project.

Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hva folk tenker om sin hjerne og om sin hjernehelse. Dette vet vi lite om i dag. Hvilken forståelse har folk av betydningen av god hjernehelse? Hva kan de tenke seg å gjøre selv for å bedre egen hjernehelse? Dette er viktig informasjon for å finne ut hvilke tiltak offentlige myndigheter bør sette i gang for å hjelpe folk til å ta vare på det viktigste de eier – nemlig sin hjerne.

Hjernehelse er et nytt begrep som brukes for å beskrive vår evne til å huske, lære, konsentrere oss og takle utfordringer. Hjernehelse handler om vår mentale og følelsesmessige balanse. Kort kan man si at hjernehelse handler om vår hjerne og hvordan vi tar vare på den. Svarene i undersøkelsen vil derfor ha stor betydning for hjernehelsearbeidet.

Hjernehelse – det nye folkehelse-temaet

-Jeg er overveldet over responsen som denne første globale hjernehelseundersøkelsen har fått. Hjernehelse er blitt det nye folkehelse-temaet, sier Isabelle B. Ljøsne til Hjernerådet. Samtidig vil hun gjerne ha inn enda flere svar i tiden fram til 31. august når undersøkelsen stenges.

-Jo flere svar vi får, desto bedre jobb kan vi forskere gjøre med statistikk og spennende analyser. Vi kan se på forskjeller mellom kjønnene, mellom aldersgrupper og mellom land. Og så videre.  Vi har allerede startet arbeidet med å lage en liste over de ulike analysene vi kan lage ut fra informasjonen vi nå får. Vi er også veldig opptatt av at vi må dele disse dataene med andre, slik at flere kan få glede og nytte av dem, understreker hun.

Har tyvtittet på svarene

Isabelle B. Ljøsne røper at de har tyvtittet litt på svarene. Selv om det er alt for tidlig å si noe om trender, har de sett at svarene kommer både fra de som er veldig interessert i hjernehelse, og de som ikke er så opptatt av hjernen.

– De siste er en viktig målgruppe. Vi må tenke på hvordan vi kan få denne gruppen til å bli opptatt av å ta vare på hjernen, sier hun.

Hjernehelseundersøkelsen kan besvares av alle over 18 år, og det tar ca. 15 minutter å svare. Siste frist er mandag 31. august. Undersøkelsen finner du her

Del artikkel