Scroll Top

-Denne undersøkelsen er tidsriktig og kan gi viktig informasjon om hvordan vi kan fremme hjernehelse på en måte som passer inn i folks hverdag. Forskningen viser at det til en viss grad er mulig å forebygge hjernesykdom, sier seniorrådgiver Isabelle B. Ljøsne.


PUBLISERT 10.9.2020

Ventet seg 1000 svar – fikk 27 500

Hele 27 500 personer i 76 land svarte på den globale hjernehelseundersøkelsen som nylig ble lukket. Hjernerådet var tidlig og aktivt med i dette arbeidet gjennom sitt lange og nære samarbeid med EU-prosjektet Lifebrain. De første resultatene fra undersøkelsen kommer trolig til våren.

165 millioner europeere lever med en hjernesykdom. I Norge vil ca. 30 prosent av befolkningen eller om lag 1,6 millioner mennesker få en sykdom eller skade i hjernen og nervesystemet i løpet av livet. Sykdomsbyrden knyttet til disse sykdommene er økende. Likevel er hjernesykdommer og hjernehelse lite diskutert i samfunnet. Til tross for større sykdomsbyrde kommer hjernesykdommer ofte i skyggen av oppmerksomheten om kreftsykdommer og hjerte/kar-sykdommer.

– Nå som vår kunnskap om hjernen og forståelsen av mekanismer bak hjernesykdommer øker, forventer jeg at hjernehelse vil få mer oppmerksomhet framover, sier forsker og seniorrådgiver Isabelle Ljøsne, som er Hjernerådets kontaktperson i Lifebrain. Hun har vært pådriveren og den viktigste til å gjennomføre undersøkelsen.

Unik på verdensbasis

Den globale hjernehelseundersøkelsen er unik i og med at den ble oversatt til 14 språk og promotert på internett etter lanseringsmøtet som Lifebrain og Hjernerådet arrangerte på Litteraturhuset i Oslo i juni 2019. Undersøkelsen har så ligget åpen i 14 måneder på bl.a. Hjernerådets nettside. Denne undersøkelsen er den første som samler inn data fra hele verden om folks oppfatning av hjernehelse og deres vilje til å ta vare på hjernen ved å endre livsstil.

Folk begynner å bry seg om hjernen

I utgangspunktet håpet initiativtakerne at 1 000 personer ville svare. Den store responsen kom overraskende, men kan sees på som et tegn på at folk begynner å bry seg om hjernen sin og forstår hvor viktig den er.

Foruten Hjernerådet i Norge har Lifebrain samarbeidet med hjernerådene i Tyskland og Belgia, den svenske Hjärnfonden, Brain Foundation Netherlands, Women’s Brain Project og National University of Ostroh Academy i Ukraina. Lifebrain er et 5-årig EU-forskningsprosjekt i Horizon 2020-programmet, som kombinerer data fra 11 europeiske forskingsdatabaser. Prosjektet har som formål å utforske faktorer som påvirker hjernehelsen: miljø, sosiale forhold, arbeid og livsstil. Folkehelseinstituttet er partner i Lifebrain-prosjektet.

Denne saken er etter tillatelse en bearbeiding for Hjernerådets nettside av den opprinnelige artikkelen som sto på Folkehelseinstituttets side.

Del artikkel