Scroll Top

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland overrakte prisen som Årets Hjernehelsejournalist 2021 til Trine Nickelsen og Yngve Vogt under avslutningen av Hjernehelsekonferansen. De fikk hvert sitt bilde av kunstneren Stig Andresen.


PUBLISERT 09.11.2020

Trine Nickelsen og Yngve Vogt – Årets Hjernehelsejournalist 2021

De to fikk prisen for sin brede temabehandling om hjernesykdommen demens i nummer 3/2021 av forskningsmagasinet Apollon. Styret i Hjernerådet la vekt på at temaartiklene ga solid kunnskap om hjernen og hjernehelse formidlet på en lettfattelig måte til et bredt publikum.

– Tusen takk! Det var veldig hyggelig og inspirerende å få prisen som Årets Hjernehelsejournalist. Yngve og jeg deler den med hele redaksjonen i Apollon! sier redaktør Trine Nickelsen. Forskningsmagasinet Apollon utgis av Universitetet i Oslo.

Hjernerådets styre skriver i sin begrunnelse for tildelingen av prisen: «Temaartiklene gir kunnskap om hva demens er, ulike demenssykdommer, hvordan demens utredes i dag, og hvordan det jobbes for å forbedre diagnostiseringen gjennom bruk av blant annet kunstig intelligens. Artiklene får også godt fram hvordan dagens hjerneforskere samarbeider på tvers av faggrupper, bruker ulike verktøy i forskningen, og at de jobber bredt internasjonalt for å løse demensgåten.»

– Vi som lager Apollon er ekstremt heldige. Vi sitter nærmest oppi en gullgruve av dyktige forskere som har hjernen som sitt studieobjekt. Hjernen er den mest komplekse strukturen i hele det observerbare univers. Så forskerne har enormt mye å gjøre. Enormt mye de ikke vet, og dermed enormt mye de skal forsøke å finne ut av. Både når det gjelder å forstå hvordan hjernen vår fungerer når den er frisk, og hva som gjør at den blir syk, og hvordan det er mulig å gjøre den frisk igjen, sier Trine Nickelsen. Hun forteller at det å skrive om hjernen er et favorittema, og at Apollon tidligere har laget egne temautgaver om hjernen.

– Prisen inspirerer oss til å fortsette arbeidet vårt med å popularisere tungt faglig forskningsstoff. Målet er at alle sakene våre skal være lette å lese for allmenheten, sier Yngve Vogt. Han sier at prisen som Årets Hjernehelsejournalist har åpnet øynene deres for spennende hjerneforskning som ennå ikke er omtalt i Apollon.

– Gjennom Hjernerådet har vi for eksempel nettopp fått høre om forskere som undersøker hvordan vi kan motvirke kreft og degenerering av hjernen ved å reparere DNA-skader, og vi har fått vite om en stipendiat ved Psykologisk institutt som forsker på søvnforstyrrelser og depresjon. Det betyr at vi faktisk kan spore opp spennende forskning ved UiO ved å følge med på Hjernerådet. Det var vi ikke klar over før denne prisen, sier Ynge Vogt.

– Vi garanterer at det kommer nye artikler fra Apollon om hjernen!

Del artikkel