Scroll Top

En ny studie viser at migrenepasienter har stor nytte av et kosthold rikt på omega 3. Anfallene blir færre og mindre intense, forteller nevrolog Jana Midelfart Hoff i forbindelse med Hjerneuken 2021. I denne uken deltar fagfolk på møter over hele landet for å snakke om forskning og behandling som kan gjøre livet lettere for mennesker som er rammet av nevrologiske sykdommer. Møtene er i regi av Norsk nevrologisk forening, nevrologiske miljøer og brukerorganisasjoner. (Foto: Pixabay og VID vitenskapelige høgskole)


PUBLISERT 20.11.2021

Hjernens våpendragere lager hjerneuke

22-26. november arrangeres Hjerneuken 2021. Nevrologer over hele landet fremmer hjernehelse og informerer om nevrologiske sykdommer på åpne møter for publikum, pasienter, pårørende og fagfolk. Norsk nevrologisk forening trekker i trådene bak. I år er det 20 år siden de begynte å arrangere denne uken som en folkeopplysningskampanje om hjernen.

Leder for Norsk nevrologisk forening, Jana Midelfart Hoff, har ikke oversikt over alt som skal arrangeres i Hjerneuken. – Her er mange lokale initiativ. Vårt prinsipp er å la de tusen blomstrer blomstre, sier hun til Hjernerådet. Samtidig er hun klar over at aktivitetene nok ikke har tatt seg helt opp igjen ennå på grunn av den store innsatsen til helsepersonell under pandemien. Jana Midelfart Hoff er professor og overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Hjerneuken er den norske versjonen av Brain Awareness Week. Denne internasjonale kampanjen er en global ukesmarkering hver mars måned, koordinert av Dana Foundation. Hensikten er for å fremme hjerneforskning og informere om hjernen gjennom blant annet forelesninger, paneldiskusjoner og laboratorieomvisninger. I mars har imidlertid de norske nevrologene sine faste fagdager. Derfor valgte man heller en høstuke for den norske hjerneuken, nemlig uke 47 hvert år.

Omega 3 mot migrene

På programmet til Jana Midelfart Hoff i kommende hjerneuke står bl.a. intervju med NRK Hordaland. Der vil hun fokusere på et forskningstema hun er veldig opptatt av, nemlig hvordan kostholdet virker inn på nevrologiske sykdommer.

– I sommer skrev det internasjonalt anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet om en spennende studie, forteller Jana Midelfart-Hoff. – Dette er en britisk studie som viser at et kosthold rikt på omega 3, er gunstig for migrene-pasienter. Migreneanfallene blir færre, og de blir også mindre intense.

For MS-pasienter og andre med autoimmune nervesykdommer, ser vi også at omega 3 og vitamin D spiller en rolle i det å dempe betennelsesprosesser og virke modellerende på immunsystemet. Også for Parkinsonpasienter ser vi at diett er viktig. Vel kan man ikke stoppe sykdommen med diett, men kosthold kan få pasientene til å leve bedre liv og mestre situasjonen bedre, understreker hun.

Konvensjonell medisin og livsstilsendringer

– Vi kommer et stykke på vei med konvensjonell medisin. Men vi trenger ofte mer for å komme videre. Jeg er opptatt av at kosthold kan forsterke behandlingen, slik at effekten blir bedre. Kostholdet kan også være en behandling i seg selv og dessuten forebygge. Det samme gjelder fysisk aktivitet. Det øker blodtilførselen til hjernen. Om vi får nye nerveceller, er usikkert, men fysisk aktivitet styrker de hjernecellene vi har og nettverkene dem imellom, og det er gunstig.

Diett, fysisk aktivitet og livsstilsendringer er spennende saker. Vi nevrologer må snakke mer med pasientene om det de spiser. Vår oppgave som leger å gi pasientene verktøy til å mestre egen livssituasjon og håndtere sykdommen sin bedre. Å ta en ekstra skje tran eller hive innpå en håndfull nøtter er for eksempel enkelt, sier Jana Midelfart Hoff engasjert.

Mange relevante hjernetema for publikum

Mange tema vil bli tatt opp på små og store arrangementer i Hjerneuken. Her er noen eksempler:

  • Hva skjer under og etter et hjerneslag?
  • Epilepsi, kognitiv helse og demens
  • Dypdykk i hjernen – hvordan finne kilden til et epilepsianfall ved bruk av stereo-EEG
  • Siste nytt fra forskningsfronten

Det første eksempelet over er fra et møte som arrangeres av Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk nevrologisk forening og LHL Hjerneslag. De tre siste fra møter som arrangeres av Oslo universitetssykehus i samarbeid med Epilepsiforbundet.

– Hjerneuken skal fremme hjernens sak. Vi nevrologer er hjernens våpendragere, og vi vil bidra til at Nasjonal hjernehelsestrategi blir gjennomført. Selv om vi nå opplever at et virus herjer, må vi ikke glemme at det også er andre sykdommer som plager folk. En av tre nordmenn vil i løpet av livet få en hjernelidelse. Det er over 30 prosent av befolkningen, og det er mange. Det må vi ikke glemme, understreker Jana Midelfart Hoff i forkant av årets hjerneuke.

Del artikkel