Scroll Top

Når man fjerner de blå lysfrekvensene fra vanlig hvitt lys, så blir lyset oransje. På den måten kan man redusere den undertrykkende effekten på melatonin, sier Daniel Vethe, PhD-stipendiat ved forskningsgruppen for søvn og døgnrytme-forskning ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Her viser han frem det oransje kveldslyset på psykiatrisk akuttavdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim.


PUBLISERT 10.12.2021

Ønsker bedre døgnrytme med oransje lys

De som legges inn på akuttpsykiatrisk avdeling har ofte søvnproblemer, i tillegg til psykiske lidelser. Å stabilisere søvnen til pasientene er derfor en vanlig del av behandlingen. På St.Olavs hospital i Trondheim bruker man oransje lys i hele avdelingen på kveldstid som en del av behandlingen.

Daniel Vethe er PhD-stipendiat ved forskningsgruppen for søvn og døgnrytme-forskning ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Der forsker han på hvordan vi mennesker reagerer på å oppholde oss i oransje lys om kvelden.

– Forskergruppen, som jeg er en del av, jobber spesifikt med kunstig lys på kvelden, og hvordan det påvirker søvnen og døgnrytmen vår. Kunstig lys er noe vi har over alt rundt oss på kveldstid. Det gjelder både lamper og skjermer, forteller Daniel Vethe.

I millioner av år har vi mennesker hatt det mørkt rundt oss på kvelden. På dagen har vi hatt dagslys, og på kvelden var det kanskje bare et bål som lyste opp. Med mørke rundt oss forteller den indre klokka vår at nå er det på tide å legge seg.

– Hva skjer egentlig i hjernen når den indre klokka vår forteller oss at det er kvelden? Det er det vi studerer. Når det blir mørkt rundt oss starter nemlig hjernen vår å produsere søvnhormonet melatonin. Men får vi kunstig hvitt lys på øynene på kvelden hemmer det produksjonen av melatonin.

Hvorfor er det sånn? Hvis vi zoomer inn på øyet ser vi at det hvite lyset inneholder alle regnbuens farger. Men det er spesielt de blå lysfrekvensene i lyset som hemmer produksjonen av melatonin. Det gir oss en mulighet. Hva om vi forsøker å fjerne kun de blå lysfrekvensene fra det hvite lyset? Og prøver på den måte å lure hjernen vår til å tro at det er mørkt, selv om det egentlig ikke er det?

Hvis man prøver å ta vekk de blå lysfrekvensene fra det hvite lyset, blir det hvite lyset seende oransje ut. Sånn type belysning, som inneholder mindre type blå frekvenser i seg, det har i laboratoriestudier viset seg å være effektivt på søvn og på døgnrytme, forklarer Vethe.

Dette ønsket forskerne å prøve ut i virkeligheten. Kunne de klare å gjenskape de samme gode effektene de så i laboratoriet i det virkelige livet? For eksempel i et sykehus?

Omgis av oransje lys på kveldstid

De som legges inn på akuttpsykiatrisk avdeling har som regel søvnproblemer i tillegg til psykiske lidelser. Å stabilisere søvnen til pasientene er en vanlig del av behandlingen. For å gjøre det bruker legene medisiner og innføring av rutiner for når man skal legge seg og når man skal stå opp.

Forskergruppen som Vethe er en del av ønsket å prøve ut det oransje lyset sin effekt på søvnen til pasientene. Da St.Olavs hospital skulle bygge et nytt bygg for sin psykiatriske akuttavdeling var forskergruppen med å planlegge lyssettingen. Selv speilene har fått et oransje filter foran seg.

Hensikten med det oransje lyset er å bruke det aktivt i behandlingen av pasientene. Det oransje lyset gjør at hjernens naturlige produksjon av melatonin på kveldstid ikke blir hemmet. Det blir en søvnbehandling uten bruk av sovemedisin, og gir derfor heller ingen bivirkninger.

Nå forsker Daniel Vethe og kollegene hans på hvilken effekt det oransje lyset har på flere hundre pasienter med  ulike diagnoser, kontra en gruppe pasienter som oppholder seg i vanlig lys. Analysene er ikke ferdig ennå.

– Du kan jo prøve det samme hjemme. Hvis du ikke har mulighet til å putte oransje lys i alle lampene dine kan du for eksempel bruke briller med oransje filter på kveldstid, foreslår Daniel Vethe.

Del artikkel