Scroll Top

Marian Abdi Hussein fra SV tok vel i mot delegasjonen på Stortinget.


PUBLISERT 10.05.2022

Jobber sammen for en rehabiliteringsreform

Norge trenger en rehabiliteringsreform! Det roper 21 organisasjoner høyt til politikerne både på Stortinget og i regjeringen.

Aktørnettverket som jobber for en rehabiliteringsreform møtte i dag SVs stortingsrepresentant og helsepolitiske talsperson, Marian Abdi Hussein. – Et godt og konstruktivt møte, som gir grunnlag for videre dialog, kommenterer Lars Fjærli Hjetland, politikk- og samfunnssjef i LHL og LHL Hjerneslag. På bildet, foran fra venstre: Christine Martens, Norsk Fysioterapeutforbund, Marian Abdi Hussein, SV, og Arnfinn Aarnes, FFO. Bak fra venstre: Henrik Peersen, Hjernerådet, Tor Christian Fagertun, Virke, Lars Fjærli Hjetland, LHL og LHL Hjerneslag, og Frank Becker, Sunnaas sykehus HF. LES MER.

På vegne av våre medlemmer har vi stadig møter med politikere og helsemyndigheter. Målet vårt er å løfte frem hjernesaken. Det handler om alt fra å undervise om hjernehelse (for eksempel kan livsstil forebygge 30 prosent av demenstilfellene), fortelle om faktiske forhold (eksempel: mange norske sykehus mangler hjerneovervåking) eller be en inderlig bønn om høyere prioritering av hjerneforskning.

I dag er dessverre mange hjernesykdommer uhelbredelige, fordi vi vet så lite om hjernen. Dette ønsker vi å gjøre noe med! 

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som består av 66 medlemsorganisasjoner. Medlemmene våre kan deles i tre grupper: brukerorganisasjoner (de som har sykdommer og lidelser i hjernen), fagfolk (nevrologer, kirurger, sykepleiere, spesialister av mange slag…) og hjerneforskere. Til sammen representerer de mer enn 200.000 enkeltpersoner og mer enn 5000 fagfolk.

– Vi trenger politikere som velger hjernen!

En viktig del av Hjernerådets arbeid er å kommunisere det store omfanget av hjernesykdommer og hjernelidelser. Der bruker vi enhver mulighet vi har. Dette bildet er fra fagdagen med Hjernesvulstforeningen 2. mai 2022. Fra venstre: Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite, Henrik Peersen, Hjernerådet, og Bård Hoksrud (Frp), andre nestleder i komiteen.

– Ønsker tett dialog med Hjernerådet fremover

5. mai hadde Hjernerådet et møte med Lise Marie Klungland og Hans Inge Myrvold fra Senterpartiet. De sitter begge i Helse- og omsorgskomiteen. – Møtet var veldig positivt, og representantene ga tydelig uttrykk for fordelen med at vi representerer så mange og at vi er samlende på feltet. De ga også uttrykk for at de ønsket å holde en tett dialog videre, sier generalsekretær Henrik Peersen.

Snakket med Høyre om rehabiliteringsreformen

31. mars: – Vi hadde et godt møte med stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre i dag. Jeg er glad for de positive tilbakemeldingene vi fikk, sier rehabiliteringsmedisiner Frank Becker fra Sunnaas sykehus HF. Her er han sammen med Peggy Ranheim fra Hjernerådet. Begge deltok de i en delegasjon som representerte 23 aktører som foreslår en rehabiliteringsreform. 

– Vi fikk en god samtale sammen!

18. februar hadde Hjernerådet, ved generalsekretær Aud Kvalbein, et møte med helseminister Ingvild Kjerkol sammen med nettverket som vil ha en rehabiliterings-reform her i landet. – Vi fikk en god samtale, sier Aud. – Hjernerådet er blant annet opptatt av at pasienter med kroniske lidelser vil trenge rehabilitering med jevne mellomrom gjennom hele livet.

– Fortalte om Hjernerådets arbeid

9. februar var vi på besøk på Stortinget hos Venstres stortingsrepresentant André N. Skjelstad. Vi fortalte om Hjernerådets arbeid og hvem vi representerer, om hjernehelse og hvor godt gjemt hjernesykdommene er i statistikken, om sykdomsbyrden hjernesykdommene utgjør, og om at det ikke er bærekraftig at så mange er hjernesyke – iallfall ikke med tanke på at mye kan forebygges.

– Noen må ta utfordringene!

24. november 2021 var styreleder Magne Wang Fredriksen i Hjernerådet og generalsekretær Aud Kvalbein på besøk i Stortinget for å møte Frps helsepolitikere. Hva de snakket om? Hjernen selvsagt! Og helseutfordringene knyttet til hjernelidelser. En av tre blir rammet av slike lidelser, eller over 30 prosent av befolkningen eller 1 600 000 nordmenn! Politikerne må ta tak i utfordringene!

Del artikkel