Scroll Top

BEKYMRET: – Jeg kan ikke tro at regjeringen ønsker å legge ned Hjernerådet, sier generalsekretær Henrik Peersen. Neste uke skal han delta i høringen på Stortinget om forslaget til statsbudsjett.


PUBLISERT 13.10.2022

– Uten driftsstøtte må vi legge ned

I 15 år har Hjernerådet arbeidet for å øke bevisstheten rundt hjernehelse i Norge. Nå står paraplyorganisasjonen – som favner over 200.000 mennesker innen hjernefeltet i Norge – i fare for å bli nedlagt fra 1. januar.
Tekst: Christine Kristoffersen

– Uten driftsstøtte får ikke de ansatte lønn fra 1. januar. Ønsker regjeringen virkelig å legge ned Hjernerådet? spør Henrik Peersen. Generalsekretæren er frustrert. I budsjettproposisjonen for 2023, kap. 761, post 79, foreslås det å avvikle den øremerkede bevilgningen til Hjernerådet.

– 80 prosent av driftsgrunnlaget vårt ligger i det øremerkede tilskuddet på to millioner kroner. Uten denne støtte har vi ikke mulighet til å fortsette som nå, sier Peersen fortvilet. De ansatte må ha lønn og husleia må betales. Uten driftsstøtte forsvinner det økonomiske grunnlaget til Hjernerådet.

– Regjeringen har ønsket å fjerne øremerkede midler til navngitte organisasjoner for deretter å samle pengene i en pott som det kan søkes fra. Dette rammer flere organisasjoner enn Hjernerådet. Hvorfor mener du at Hjernerådet bør vernes?

–  I prinsippet er jeg enig i at man kan se på fordelingen av aktivitetstilskudd uten øremerking. Men det må skje på en involverende måte som ivaretar forutsigbarhet for organisasjonen og frivilligheten. I dette tilfellet er det derimot ikke snakk om prosjektmidler som kommer på toppen av faste inntekter, men det er selve driftsstøtten til Hjernerådet som kuttes. Hjernerådet er i en særstilling som paraplyorganisasjon – vi favner både fagmiljøer og brukerorganisasjoner. Vi har derfor ikke tilgang til å søke i andre tilskuddsordninger for driftsmidler slik som enkeltstående medlemsbaserte brukerorganisasjoner. Det som gjør dette ekstra graverende, er at kuttet inntreffer allerede 1. januar. Da vil ikke de ansatte kunne ha sin lovpålagte oppsigelsestid engang!

– Hvor vanlig er det at frivillige organisasjoner får driftsstøtte fra staten?

– Det er vanlig at medlemsbaserte organisasjoner, som oppfyller visse krav, mottar statsstøtte. Men fordi vi er en paraplyorganisasjon, med  organisasjoner og ikke enkeltpersoner som medlemmer, oppfyller ikke vi de samme kravene til å søke støtte.

– Hvordan reagerer de ansatte i Hjernerådet på nyheten om at dere er strøket fra statsbudsjettet?

– De er naturligvis bekymret for Hjernerådets fremtid, men jeg må berømme dem for å ha tatt nyheten med stoisk ro. Vi arbeider nå på spreng for å gjøre regjeringen og Stortinget oppmerksomme på konsekvensene av budsjettforslaget. Vi håper at de vil lytte til saken vår og at vi vil finne en løsning i behandlingen av statsbudsjettet. Det er en rekke andre paraplyorganisasjoner som vil få videreført sin øremerkede driftsstøtte i 2023. Så det at regjeringen ikke er konsekvente, gir oss håp om at vi kan unngå denne forskjellsbehandlingen, sier Peersen.

HER kan du lese Hjernerådets innspill til Stortinget vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2023.

Del artikkel