Scroll Top

GIR SIN STØTTE: – Hjernerådet utfører et viktig arbeid for interesseorganisasjonene innen hjernehelsefeltet, sier (fra venstre): Sissel Karin Haavaag, generalsekretær i Epilepsiforbundet, Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet, Eva Buschmann, generalsekretær i CP-foreningen og Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund. Helt til høyre: Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet. Bildet ble tatt under budsjetthøringen på Stortinget.


PUBLISERT 24.10.2022

– Tusen takk for støtten!

Flere av Hjernerådets medlemmer nevnte Hjernerådet i sin innspill til Helse- og Omsorgskomiteen under budsjetthøringen på Stortinget. – Jeg er veldig takknemlig for at så mange medlemmer prioriterte knapp taletid for å synliggjøre utfordringen vi står i overfor Stortinget, sier Henrik Peersen. 
Tekst: Christine Kristoffersen

«Vi ber komiteen om å sikre øremerkede midler til drift av Hjernerådet.» CP-foreningen

«Hjernerådet er en viktig paraplyorganisasjon som forener hjernehelsediagnosene.» Hjernesvulstforeningen

«Vi vil understreke behovet for å videreføre det øremerkede tilskuddet til Hjernerådet i 2023.» LHL Hjerneslag, Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for Slagrammede

«Regjeringens forslag om å konkurranseutsette driftsstøtten til Hjernerådet vil true Hjernerådets eksistensgrunnlag.» MS-forbundet

«Vi krever at Hjernerådets tilskudd opprettholdes, slik at de kan fortsette å eksistere.» Norges Parkinsonforbund

«Hjernerådet gjør et enormt viktig arbeid, og satsingen på hjernehelse har vi bare så vidt sett starten av.» Epilepsiforbundet

«Vi ber komiteen om å ikke ta bort tilskuddet til organisasjonen Hjernerådet, og viser til det store arbeidet som er lagt ned for å sette hjernehelse på agendaen.» Personskadeforbundet LTN

 

– Det er betryggende at så mange viser sin støtte til Hjernerådet, det er jeg veldig takknemlig for. Samtidig gir det oss en tydelig bekreftelse på at Hjernerådet har livets rett, og at vi har en viktig rolle i arbeidet for bedre Hjernehelse i Norge, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

– Helt konkret – hva skjer videre i saken nå?

Nå skal budsjettforslaget til videre behandling i helse- og omsorgskomiteen som har frist for å skrive sin innstilling 29. november. Etter det gjenstår endelig vedtak i Stortinget i begynnelse av desember. Vi vil naturligvis fortsette dialogen med helsemyndighetene i den videre komitebehandlingen. Håpet er at støtten vi har fått formidlet fra representantene ender opp i et faktisk vedtak som sikrer vår videre drift.

– Hvordan var responsen fra Stortingsrepresentantene i Helse- og Omsorgskomiteen da du holdt ditt innlegg?

– Jeg opplever at vi fikk veldig god respons i komiteen. Etter innlegget fikk vi flere oppfølgingsspørsmål fra engasjerte politikere som ga oss muligheten til å presisere hvor viktig saken er for det videre hjernehelsearbeidet. Vi har også hatt flere oppfølgingssamtaler med enkeltrepresentanter etter høringen som tydelig formidler støtte til Hjernerådet, sier Peersen.

Flere sitater fra innspillene til høringen finner du HER.

Dette er saken: De siste årene har Hjernerådet mottatt driftsstøtte fra staten over statsbudsjettet. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 har politikerne foreslått å avvikle den øremerkede bevilgningen til Hjernerådet. Nå står paraplyorganisasjonen – som favner over 200.000 mennesker innen hjernefeltet i Norge – i fare for å bli nedlagt fra 1. januar.
Del artikkel