Scroll Top

Vi som står bak hjerneteltet

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon med 70 medlemmer.

Hjernerådets medlemmer utgjør et unikt og bredt kompetansemiljø på hjernefeltet – fra pasient- og brukerorganisasjoner til fagorganisasjoner, forskningsmiljøer og behandlingssteder. Vårt felles mål er at færre mennesker rammes av hjernerelaterte sykdommer . Hjernerådet jobber ut fra politiske føringer i HelseOmsorg21.

Del artikkel