Scroll Top

– Som medlem i Hjernerådet er man med å forme arbeidet som gjøres innen hjernehelse, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.


PUBLISERT 24.01.2023

Ønsker flere medlemmer velkommen

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som består av 66 ulike medlemsorganisasjoner. Vurderer din organisasjon/fag-/forskningsmiljø å søke medlemskap?

De formelle rutinene knyttet til opptak som medlem, er at styret vårt behandler en forespørsel/søknad. Det vi trenger er egentlig bare en formell forespørsel, gjerne med litt informasjon om dere som viser at dere møter kriteriene våre. Disse er:

– Arbeide med en sykdomsdiagnose som er omtalt i den gjeldende versjonen av det internasjonale sykdomsklassifikasjonssystemet ICD eller med forskning som kan relateres til disse diagnosene.

– Brukerorganisasjoner må representere sine brukere gjennom en demokratisk struktur og være åpen for alle interesserte som deler foreningens formål. Stiftelser som drives etter stiftelsesloven, kan vurderes som medlemmer.

– Brukerorganisasjoner må ha driftet i minst to år og vist ryddig organisasjonsarbeid.

– Fag- og forskningsgrupper må være i drift og i aktivt arbeid med sin forskning.

– Institusjoner og organisasjoner som har behandlingstilbud, inkludert ideelle AS, må ha en form for avtale med offentlige myndigheter om sine tilbud.

– Alle medlemmer er med å gi slagkraft og tyngde til Hjernerådet, så dette er i seg selv et godt argument for å bli medlem dersom man ønsker å bidra til bedre hjernehelse i Norge. Samtidig jobber vi med å forsterke våre medlemmer sine saker og budskap, og tilfører derfor en tyngde tilbake til medlemmene. I tillegg nyter man godt av å være del av et aktivt nettverk med samarbeid og kompetansedeling. I år vil medlemmer for eksempel få mulighet til å benytte Hjerneteltet under Arendalsuka for å synliggjøre egne kampsaker under hjerneparaplyen, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Som medlem i Hjernerådet er man med å forme arbeidet som gjøres innen hjernehelse.

Hjernerådet har flere viktige kontaktpunkt med helsemyndighetene der vi fremmer saker som er viktig for våre medlemmer. Vi har også gode kommunikasjonskanaler mot den øvrige befolkning der vi forsterker budskap fra hjernehelsefeltet og skaper synlighet.

Samtidig er man del av et aktivt nettverk der vi jobber for å finne synergier for økt gjennomslag og oppmerksomhet, både gjennom møteplasser og aktiviteter som skaper verdi for medlemmene. Et godt eksempel på dette er hvordan vi i år skal gjøre Arendalsuka tilgjengelig som arrangementsarena gjennom etablering av Hjerneteltet.

Har du spørsmål vedrørende medlemskap? Ønsker du å søke om medlemskap for din organisasjon eller fag-/forskningsmiljø?
Ta kontakt med Henrik Peersen på epost: henrik@hjerneradet.no

Del artikkel