Scroll Top

– God søvnhelse er viktig for god hjernehelse og god folkehelse. Derfor bør søvn være med i Hjernehelsestrategien, mener Ragnhild Berling Grande, overlege og spesialist i nevrologi.


PUBLISERT 20.02.2023

– Søvn bør inn i Hjernehelsestrategien!

– Søvn ble glemt da Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024 ble skrevet. Søvn bør inn i Hjernehelsestrategien fordi det naturlig hører hjemme der. Søvn, søvnhelse og søvnsykdommer er et stort og viktig hjernehelseområde, sier Ragnhild Berling Grande, overlege og spesialist i nevrologi ved NevSom og nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Tekst og foto: Christine Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Hjernerådet

– Vi mangler en helhetlig plan for søvnhelsetjenester i Norge. Det er store geografiske forskjeller i det nåværende tilbudet. Det er nesten umulig for pasienter å få behandling hos en søvnspesialist, for de finnes knapt. Derfor kan noen pasienter gå glipp av riktig behandling, mener Berling Grande, overlege, spesialist i nevrologi og medisinsk rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus (NevSom).

Hun mener at søvn, søvnhelse og søvnsykdommer bør vies stor oppmerksomhet når en ny hjernehelsestrategi skal føres i pennen.

– Søvnsyke mennesker i Norge bør få tilgang til utredning, behandling og oppfølging i henhold til europeiske anbefalinger – uavhengig hvor i landet de bor, mener Berling Grande.

Søvnmedisin er et eget fagområde, et tverrfaglig og tverrdisiplinært stort fagfelt. Mange forskjellige fagdisipliner jobber med søvn, søvnhelse og søvnsykdommer: Barneleger, nevrologer, kliniske nevrofysiologer, psykiatere, psykologer, Øre-nese-hals-leger, lungeleger, rehabiliteringsleger, allmennleger, idrettsleger samt sykepleiere/teknikere i de respektive fag med flere.

Norge har noen fagmiljøer for søvn: Norsk Søvnmedisinsk forening (NOSM) er en ideell interesseorganisasjon som samler helsepersonell og forskere som arbeider med søvn, søvnproblemer og søvnsykdommer, Nasjonalt kunnskapssenter for søvn (SOVno) og NevSom, nasjonalt kompetansesenter for blant annet sjeldne søvn-våkenhetssykdommer. I tillegg har vi Søvnforeningen, en brukerorganisasjon.

– Barnehjernen og ungdomshjernen trenger nok søvn og frisk søvn for å utvikle seg normalt. Gode sovevaner og god døgnrytme er viktig. Hvis vi som samfunn kan lære hverandre at søvn og god døgnrytme er viktig, og at blant annet mobil- og skjermbruk om kvelden før sengetid ikke er så lurt, ville det kunne ha stor gevinst for god søvnhelse/gode sovevaner gjennom hele livet. Man kan rett og slett ødelegge for seg selv ved å sove for lite.

Forskning har vist at søvn og drømmer er viktig for kreativiteten vår. Også hvis man gjerne vil prestere godt på skolen og i idrett/hobbyer, ja da må man være kvikk og våken i topplokket. Det er lurt å kjenne sitt eget søvnbehov og sørge for å få dekket sitt eget søvnbehov, sier Ragnhild Berling Grande til Hjernerådet.

Hva er NevSom?

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn 1 per 2 000 personer har diagnosen. Denne definisjonen brukes i store deler av Europa.

Nevsom har ansvar for å spre kunnskap og bygge kompetanse om

–          nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.

–         hypersomniene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom.

Nevroutviklingsforstyrrelser er en gruppe diagnoser som innebærer vansker med kognisjon og atferd, og som fremtrer i barnealder. Autisme og ADHD er eksempler. Nevroutviklingsforstyrrelser er i seg selv ikke sjeldne, men det finnes en rekke sjeldne genetiske tilstander som medfører svært høy risiko for nevroutviklingsforstyrrelse. Derfor er dette et viktig fagområde innen sjeldenfeltet.

Hypersomni betyr stor søvnighet eller mye søvn. Ordet betegner en gruppe sjeldne sykdommer der regulering av søvn og våkenhet er forstyrret. Diagnosene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom inngår i dette. NevSoms ansvarsområde er avgrenset til primære hypersomnier, det vil si der hypersomni er en hoveddiagnose og ikke kun en følge av annen sykdom eller belastninger.

NevSom driver med undervisning og forskning, samt utarbeider retningslinjer og informasjonsmateriell. De har ikke selvstendig ansvar for utredning eller behandling, men kan gi råd og veiledning om dette til fagpersoner i helse- og omsorgssektor.

Del artikkel