Scroll Top

Hjernerådets nye styre (fra venstre): Styreleder Magne Fredriksen, Clive Bramham, Marita Lysstad Bjerke, Gry Lunde, Jeanette Koht og Ole-Bjørn Tysnes. Einar Bryne var ikke tilstede da bildet ble tatt.


PUBLISERT 29.03.2023

Nytt styremedlem i Hjernerådet

Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag og Afasi, ble nylig valgt til nytt styremedlem i Hjernerådet. Hun erstatter Hogne Jensen, logoped fra Afasiforbundet, som takket nei til gjenvalg. De tre andre styremedlemmene som sto på valg, ble gjenvalgt.

Styret i Hjernerådet består nå av:

Styreleder Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i Multippel Sklerose forbundet i Norge. Magne ble gjenvalgt som styreleder for to nye år.

Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge. Gry ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år.

Ole-Bjørn Tysnes, seksjon for nevrologi, Klinisk institutt 1, UIB. Professor, leder av Nevrologisk avd. Haukeland Universitetssykehus. Ole-Bjørn ble gjenvalgt som styremedlem for to nye år.

Følgende medlemmer ble valgt for to år på årsmøtet i 2022 og var dermed ikke på valg i 2023:

Nestleder Jeanette Koht, seksjonsoverlege ved Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken,

Oslo Universitetssykehus.

Einar Bryne, barnelege og overlege på Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold.

Han representerer Norsk barnelegeforening.

Clive Bramham, professor ved Universitetet i Bergen. Han representerer Norwegian

Neuroscience Society.

Marita Lysstad Bjerke, helsefaglig rådgiver i LHL Hjerneslag og Afasi.

Del artikkel