Scroll Top

Røysumtunet tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering, bo og bistand og psykisk helse. 


PUBLISERT 11.04.2023

Nytt medlem i Hjernerådet

Hjernerådet har fått sitt medlem nummer 67. Det nye medlemmet er diakonistiftelsen Røysum. Stiftelsen har helt siden 1965 gitt tilbud til mennesker med alvorlig epilepsi, og er derved godt forankret innen nevrologi-feltet. Virksomheten har avtale med alle regionale helseforetak og en rekke kommuner.

Diakonistiftelsen Røysum er en frittstående diakonal og ideell stiftelse som eier og driver Røysumtunet og Røysum Barnehage. Virksomheten er lokalisert på Jaren og Brandbu, i Gran kommune. Institusjonen er i stadig utvikling, og har nå 100 plasser, cirka 300 fast ansatte og cirka 100 vikarer. Omsetningen for 2023 er budsjettert til kr 195 mill.

Røysumtunet er en helseinstitusjon med tilbud både til personer med epilepsi, psykiske lidelser, ME, utviklingshemming eller andre og sammensatte utfordringer. Institusjonen har en avdeling for bo og bistand, en avdeling for psykisk helse, og en avdeling for rehabilitering.

Rehabiliteringstilbudet for mennesker med epilepsi inngår i spesialisthelsetjenesten. Den medisinske behandling gis av nevrologer/epileptologer fra SSE og Sykehuset Innlandet. Det tilbys kartlegging, medikamentomlegging, ferdighetstrening og hjelp til lokal tilrettelegging med hensyn til hjem, arbeid og fritid. Avdelingen mottar pasienter fra hele landet.

Botilbudet for mennesker med epilepsi, utviklingshemming eller andre sammensatte behov gis på oppdrag fra beboernes hjemkommuner. Trygghet, omsorg, utfoldelse og livsglede vektlegges.

Mange av beboerne har bodd lenge på Røysumtunet, betrakter stedet som sitt hjem, og ønsker å bli boende der. Alle landsdeler er representert. Et omsorgstilbud til alvorlig ME-syke ble startet i 2021.

Botilbudet innen psykisk helse er også et førstelinjetilbud, og gis i samarbeid med ulike kommuner på Østlandet, samt bydeler i Oslo. Oppholdene er av ulik varighet, men strekker seg gjerne over flere år.

Del artikkel