Scroll Top

Prosjektgruppen, under ledelse av Roald Omdal, vil gjennom den kontrollerte observasjonsstudien forsøke å oppnå kunnskap om det biologiske grunnlaget for post-covid-19 syndrom. (Foto: Svein Lunde, SUS)


PUBLISERT 23.05.2023

Skal forske på post-covid-19 syndrom

Et nytt prosjekt skal søke kunnskap om det biologiske grunnlaget for post-covid-19 syndrom. Prosjektet har fått støtte fra Stiftelsen Dam. Hjernerådet er stolt over å være prosjektets søkerorganisasjon.

Tekst: Peggy Ranheim, organisasjonsrådgiver i Hjernerådet

Tidligere i år ble Hjernerådet kontaktet av Roald Omdal, professor i medisin og leder av Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved  Stavanger Universitetssjukehus, om et svært spennende prosjekt som kan gi innsikt i noe man per nå vet for lite om – det biologiske grunnlaget for post-covid-19 syndrom. Nå har prosjektet fått prosjektmidler fra Stiftelsen Dam gjennom helseprogrammet. Hjernerådet er stolt over å være prosjektets søkerorganisasjon.

Gjennomgått covid-19 sykdom har hos endel mennesker gitt opphav til et vidt spekter av symptomer og plager som kjennetegnes av blant annet fatigue – tretthet og utmattelse, kognitive forstyrrelser, angst, depresjon og søvnforstyrrelser.

Post-covid-19 syndrom har fått stor oppmerksomhet fordi det synes å være langvarig, og medfører redusert livskvalitet og arbeidsevne. Prognosen og behandlingen av denne tilstanden er foreløpig ukjent, derfor er økt kunnskap en vesentlig forutsetning for å kunne utvikle mulige fremtidige behandlingsmuligheter for de som rammes.

Prosjektgruppen, under ledelse av Roald Omdal, vil gjennom denne kontrollerte observasjonsstudien forsøke å oppnå kunnskap om det biologiske grunnlaget for post-covid-19 syndrom. Det er stor grad av kompetanse i forskingsmiljøet for dette prosjektet, som også legger ned frivillig innsats. Prosjektmidlene som er innvilget fra Stiftelsen Dam, gjennom stiftelsens helseprogram, skal gå til å finansiere utgifter i forbindelse med analyser av det biologiske materialet som samles inn gjennom studien.

– Dette er forskning på et svært viktig område. Kunnskap om hvordan fatigue kan unngås, og eventuelt behandles, er viktig med tanke på hvor mange som rammes, enten etter gjennomgått covid-19, eller av andre årsaker. Fatigue er et vanlig symptom ved mange sykdommer. Hjernerådet er derfor glade for at Stiftelsen Dam har besluttet å støtte dette prosjektet, og vi gleder oss til å følge prosjektet videre, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet.

Del artikkel