Scroll Top

Forskningsgruppen Cardiac Exercise Research Group (CERG) er nylig blitt medlem av Hjernerådet. Forskerne i CERG studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Deres mål er å finne optimale treningsmetoder som gjør at vanlige mennesker kan få og bevare god helse gjennom hele livet.


PUBLISERT 25.04.2023

CERG er Hjernerådets medlem nummer 68

Hjernerådet har fått sitt medlem nummer 68. Det nye medlemmet er Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved NTNU. CERG har mer enn 50 ansatte, og forskningsaktiviteten i gruppa er høy. De ser blant annet på virkningen av å gi «trent» blod til mennesker med demens, noe som er banebrytende internasjonalt. Målet er å utvikle en forebyggende demensmedisin. 

– Vår hypotese er at «trent» blod reduserer ødeleggelsen av hjerneceller og reverserer Alzheimers sykdom, forklarte Atefe R. Tari, forskningsgruppeleder, da Hjernerådets magasin, Min hjernehelse, intervjuet henne i fjor. Nå har forskningsgruppen CERG blitt tatt opp som medlemmer i Hjernerådet.

– Vi har de siste 20 årene jobbet mest med trening og hjertehelse. De siste fem årene har vi også satt sterkt fokus på betydningen av fysisk aktivitet og hjernehelse og har nå omtrent 30 personer som jobber med dette i ulike prosjekter. Vi mener vi vil ha nytte av nettverket som Hjernerådet leder og vi tror også at vi kan bidra med en komplementær (til de andre) kunnskap som vil passe godt inn hos dere, sier professor Ulrik Wisløff, leder av CERG.

Hjernerådet har de siste årene hatt tett kontakt med CERG gjennom et DAM-finansiert forskningsprosjekt knyttet til trening og Alzheimer som utføres av Ph.D kandidat Mariana Cecilia Magdalena Meza Vázquez, veiledet av Ulrik Wisløff.

Hvem kan bli medlem av Hjernerådet?

Det er styret i Hjernerådet som behandler søknader om medlemskap. De som kan godkjennes som medlemmer av Hjernerådet, må fylle følgende krav:

– Arbeide med en sykdomsdiagnose som er omtalt i den gjeldende versjonen av det internasjonale sykdomsklassifikasjonssystemet ICD eller med forskning som kan relateres til disse diagnosene.

– Brukerorganisasjoner må representere sine brukere gjennom en demokratisk struktur og være åpen for alle interesserte som deler foreningens formål. Stiftelser som drives etter stiftelsesloven, kan vurderes som medlemmer.
– Brukerorganisasjoner må ha driftet i minst to år og vist ryddig organisasjonsarbeid.

– Fag- og forskningsgrupper må være i drift og i aktivt arbeid med sin forskning.
– Institusjoner og organisasjoner som har behandlingstilbud, inkludert ideelle AS, må ha en form for avtale med offentlige myndigheter om sine tilbud.

Del artikkel