Scroll Top

Styreleder Magne Wang Fredriksen (til venstre) og generalsekretær Henrik Peersen i Hjernerådet er glade for nyheten om at det kommer en ny og oppdatert hjernehelsetrategi i 2025. – Hurra for en viktig politisk seier! Dette var en veldig gledelig nyhet som vi jubler over i Hjernerådet. Det viser at regjeringen ser viktigheten av å arbeide for å redusere sykdomsbyrden knyttet til hjernesykdom, og behovet for å fremme bedre hjernehelse i befolkningen! sier Peersen.


PUBLISERT 08.06.2023

Jubler over nyheten om ny Hjernehelsestrategi

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol varsler i en pressemelding at det vil komme en ny og oppdatert hjernehelsestrategi i 2025. – Dette er en stor gladnyhet og en politisk seier for Hjernerådet, sier Magne Wang Fredriksen, styreleder, og Henrik Peersen, generalsekretær, i Hjernerådet.

Tekst og foto: Christine Kristoffersen,
kommunikasjonsrådgiver i Hjernerådet

– Det er svært gledelig at helseministeren signaliserer at dette er et område hun og regjeringen anser som viktig å prioritere. Vi har mange oppgaver som skal arbeides med, slik at alle som berøres av sykdom eller skade knyttet til hjernen kan få den støtte og hjelp de trenger, sier Magne Wang Fredriksen, styreleder i Hjernerådet.

Den norske hjernehelsestrategien er den første av sitt slag i verden. Da strategien ble vedtatt i 2017 var det første gang politikere samlet seg rundt en overordnet strategi om helseutfordringer knyttet til hjernen.

Regjeringen skriver på sine nettsider om den nåværende hjernehelsestrategien: «Helse- og omsorgsdepartementet har laget strategien med innspill fra Helsedirektoratet, Hjernerådet og en rekke fagmiljøer og brukere.»

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier ingenting i pressemeldingen om hvem hun vil samarbeide med når den den nye hjernehelsestrategien skal utvikles.

– Det er tidlig å spekulere i hvordan helsemyndighetene ser for seg det videre arbeidet. Partnerskapet for hjernehelse, som ledes av Helsedirektoratet, blir en viktig stemme. Det vil også være naturlig å involvere Hjernerådet og Hjernerådets medlemmer. Kanskje kan man også hente inspirasjon og tankegods fra utlandet og andre deler av verden, som for tiden også holder på med å utvikle strategier og planer? Spennende blir det, og vi skal stå klare til å bidra med vårt, sier Fredriksen.

Peersen er enig. – Det er viktig at den nye strategien baserer seg på erfaringene vi har fra dagens strategi. For Hjernerådet blir det viktig å sikre god involvering på vegne av alle våre medlemmer i utarbeidelsen av den nye strategien. Vi har også tydelige forventninger om at det i den neste hjernehelsestrategien vil følge med mer forpliktende tiltak og ressurser så vi virkelig kan møte de behovene som mennesker med hjernesykdom har, sier Peersen.

Generalsekretæren lover en tett oppfølging. – Vi går nå i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre en grundig utarbeidelse med god involvering. Vi ser frem til å fortsette vårt viktige arbeid i partnerskapet for hjernehelsestrategien og til å bidra i samarbeidet med helsemyndighetene, sier Peersen.

Hva innebærer Nasjonal hjernehelsestrategi 2018-2024?

Regjeringen skriver på sine nettsider: «Hjernehelsestrategien handler i første rekke om ansvaret som påligger helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Å ivareta god hjernehelse omfatter forebygging og helsefremming, tidlig intervensjon, utredning, behandling, habilitering, rehabilitering og forskning og innovasjon. Det handler også om å løfte fram det enkelte menneskes mulighet for å fremme egen hjernehelse og mestre livet med nedsatt funksjon på grunn av en hjernesykdom.»

Del artikkel