Scroll Top

Denne vinteren er det mange som søker om støtte til hjerneforskning. Frist for å levere søknaden er 15. februar 2023.


PUBLISERT 24.01.2023

Stor pågang av søkere

Søknadsfristen for Dams nest største program, Forskning, er 15. februar.

Vil du ha mer informasjon om hvordan du søker Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet? Ta kontakt med Henrik Peersen på epost: henrik@hjerneradet.no

Merk: Før kunne man bare søke om støtte til stillinger (stipendiat eller postdoktor). Nå kan man i stedet søke generell støtte til ulike typer forskningsprosjekter.

Dersom man likevel søker om midler til en PhD-stilling, er det nå mulig å bruke seks år (72 mnd) på prosjektet. Dette er gjort for å legge bedre til rette for klinikere som ønsker å kombinere forskning med praksis.

For alle andre typer prosjekter vil maksimal prosjektlengde være 36 mnd.

En konsekvens av omleggingen er at det ikke lenger opereres med rundsummer og driftstillegg. Minste søknadssum er 1,5 millioner og maksimal sum er 3 millioner.

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd.

Del artikkel