Scroll Top

I dag ble «The 8th Academy of National Brain Councils» arrangert i Brussel, det vil si den åttende årlige samlingen av alle nasjonale hjerneråd i Europa. Arrangør var European Brain Council. På øverste rad, nummer to fra venstre, ser vi Hjernerådets generalsekretær Henrik Peersen. Han fikk æren av å holde det første innlegget på samlingen.


PUBLISERT 10.05.2022

Norge – et foregangsland på hjernehelse

I Det Europeiske Hjernerådet er det stor interesse for arbeidet med den norske hjernehelsestrategien. Flere land arbeider nå for tilsvarende strategier og henter inspirasjon og erfaringer fra Norge. Samtidig ønsker det Europeiske Hjernerådet en europeisk hjerneplan.

– Jeg er stolt av å kunne presentere den norske hjernehelsestrategien for et samlet europeisk hjernemiljø som ser på Norge som en spydspiss, sier Henrik Peersen, den nye generalsekretæren i Hjernerådet. I dag var han på plass i Brussel. Der deltok han på «The 8th Academy of National Brain Councils». Det vil si den åttende årlige samlingen av alle nasjonale hjerneråd i Europa, i regi av organisajonen European Brain Council.

European Brain Council (EBC) er en koordinerende internasjonal helseorganisasjon grunnlagt i 2002. Den består av de store organisasjonene innen hjerneforskning og hjernelidelser i Europa. Hjernerådet er medlem av EBC.

På samlingen i dag holdt Henrik et innlegg om Norges nasjonale hjernehelsestrategi. EBC har oppmuntret de nasjonale hjernerådene til å arbeide for nasjonale hjerneplaner, og Norge var først i mål med denne oppgaven, i desember 2017.

– Jeg er spent på å lære av våre europeiske kollegaer som er i full gang med arbeidet for egne nasjonale hjernestrategier. Gjennom å utveksle erfaringer kan vi få viktige perspektiv i vårt videre arbeid med oppfølging av hjernehelse – også etter 2024, sier Henrik.

Pausene på samlingen ble brukt til å utveksle erfaringer. Fra venstre Pavle Andjus fra Serbia, Henrik Peersen fra Norge, Dinko Mitrecic fra Kroatia og Roland Pochet fra Belgia.

Del artikkel