Scroll Top

– Siden jeg ble valgt inn som styremedlem i Hjernerådet har jeg passet på å holde barnas sak høyt på dagsordenen. Barn har krav på vitenskapsbasert oppfølging og behandling. Vi skal skille på hva som er voksnes behov og hva som er det beste for barnet, sier Einar Bryne. Han er barnelege og jobber med nevrologiske sykdommer ved Sykehuset i Vestfold. 


PUBLISERT 13.06.2023

Barnehjernen er tema på hjernehelsekonferansen i år

– Barnehjerne er noe vi alle har før vi får en voksen hjerne. Vi har betydelig mindre sjanse for god hjernehelse i voksen alder uten en god start i barndommen. Å gi barnet en god start er helt essensielt for individets liv og livskvalitet og uvurderlig for samfunnet, sier barnelege Einar Bryne. Han er styremedlem i Hjernerådet og leder av programkomiteen til årets hjernehelsekonferanse.

– Vi må sortere ut hva som er viktig og nyttig for barnets utvikling og hva som er unyttig og hva som er direkte  skadelig. Vi må verne om folkehelseprinsippene og søke oss til vitenskapen ved stadig å måle, forske og evaluere, sier Einar Bryne. Han er leder av programkomiteen til årets hjernehelsekonferanse. Programkomiteen er de som inviterer foredragsholdere, og som setter sammen konferansen.

Det spesielle i år er at Hjernehelsekonferansen strekker seg over to dager. Dag 1 vil konferansen handle om barnehjernens utvikling, fungering, sårbarhet og faktorer som påvirker god hjernehelse. Dag 2 har temaet hjernesykdom hos barn, og vil handle om hvordan vi møter symptomer på hjernesykdom i barns oppvekst, om støtteapparatet og behandlingsmuligheter.

Deltakerne kan bli med en dag eller begge dager, fysisk eller digitalt. Billetter finner du HER. 

– Vår folkehelse er generelt god. Dette er takket være basale behov som rent vann, tilgang på variert kost, god svangerskapsomsorg og vaksiner (takk til alle landets helsestasjoner som gjør en så god jobb!). Gode læringsforhold, god søvn, variasjon i aktivitet og deltakelse i lek og moro er også sentrale prinsipper for god helse. For eksempel vil løsningen for de aller fleste barn med hodepine ligge i disse områdene, sier Bryne.

– Hvem er i målgruppen for konferansen?

– Konferansen er åpen for alle, men ekstra aktuell vil den være for fagpersoner på alle nivåer, forskere og politikere.  Vi ønsker jo også en god politisk debatt om hva som er viktig for barnehjernen. Vi vil ha den beste behandlingen for våre barn og vi ønsker å ha et likt tilbud i hele landet. Et par forelesninger blir trolig på engelsk.

– Hva gleder du deg mest til ved årets konferanse?

– Jeg gleder meg aller mest til foredrag fra en av verdens fremste forskere på cerebral parese. Hun er fra Australia og heter Iona Novak. Hun er en norgesvenn, ikke minst takket være vårt eget eminente CP-register, NorCP, som hun samarbeider med. Iona Novak har gitt oss gode råd for hva som er kunnskapsbaserte behandlingstiltak og hva som bør unngås hos pasientgruppen. Slike vitenskapelige fremskritt er noe vi alle kan glede oss over.

Ellers gleder jeg meg til å vise frem god forskning som gjøres her i landet, sier Einar Bryne.

Del artikkel