Scroll Top

Erling Andreas Tronvik (til høyre) er nevrolog og professor ved NTNU og forskningsleder for det nye senteret. Her står han sammen med Marte-Helen Bjørk, nestleder i NorHEAD. (Foto: Hjernerådet/Henrik Peersen) 


PUBLISERT 05.09.2022
(Denne teksten sto første gang på trykk i Hjernerådets magasin, Min hjernehelse, nr. 1/22.)

Nytt forskningssenter for hodepine

– Vi skal utvikle nye behandlingsmetoder for migrene, spenningshodepine, klasehodepine, trigeminusnevralgi og hodepine som skyldes overforbruk av medikamenter. Vi vil samle dagens kunnskap og utvikle nye og innovative behandlingsmetoder som gir pasientene en bedre hverdag, sier forskningsleder Erling Andreas Tronvik ved NorHEAD til Hjernerådet.

Torsdag 1. september var det offisiell åpning i Trondheim av det nye forskningssenteret for hodepine, NorHEAD. Hjernerådets generalsekretær, Henrik Peersen, var til stede under åpningen.

Migrene og hodepine rammer 8-900 000 nordmenn.  Men behandlingstilbudet er ikke godt. Dette skal det nye forskningssenteret for klinisk behandling, NorHEAD, bidra til å endre.

– Migrene er sykdommen som fører til mest invaliditet hos personer under 50 år. 15 prosent av befolkningen er rammet, 8-900 000 nordmenn. Migrene er en av de vanligste nevrologiske lidelsene, men pasientene har ikke vært prioritert, sier Erling Andreas Tronvik. Han leder Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine som ligger ved NTNU i Trondheim. De skal drive det nye forskningssenteret for klinisk behandling (FKB). FKB-senteret er nasjonalt og skal hete NorHEAD.

Hodepine og migrene er den tilstanden som fastleger ser oftest og er den viktigste årsaken for å bli henvist til nevrolog. En ny studie viser at 1 av 3 unge fyller kriteriene for migrene. Også barn kan få migrene.

Omlag 150 000 mennesker i Norge har kronisk migrene og sterk hodepine. Særlig disse står for om lag 2,5 millioner tapte arbeids- og skoledager årlig. – Migrene er alvorlige hjernesykdommer og et stort folkehelseproblem som koster samfunnet dyrt. Her er det mange uløste spørsmål knyttet til diagnostikk og behandling, understreker Tronvik.

NorHEAD får 128 millioner kroner fordelt over åtte år. Norges Forskningsråd finansierer senteret, og universiteter og sykehus som deltar, bidrar i tillegg med midler. De første studiene starter i august-september.

– Vi skal utvikle nye behandlingsmetoder for migrene, spenningshodepine, klasehodepine, trigeminusnevralgi og hodepine som skyldes overforbruk av medikamenter. Vi vil samle dagens kunnskap og utvikle nye og innovative behandlingsmetoder som gir pasientene en bedre hverdag.

Forskningsinstitusjoner og sykehus i alle landets helseregioner deltar inn i NorHEAD. Hodepinepasienter fra hele Norge vil kunne delta i studiene våre. Data fra norske helseregistre skal også benyttes, og vi vil bruke kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for å utvikle målrettet behandling, altså presisjonsmedisin. Vi vil også utvikle nye beslutningsverktøy for leger og klinikere, forteller Tronvik.

Brukerorganisasjonen Hodepine Norge skal ha en viktig rolle ved senteret, slik at bruker-stemmen blir tydelig. NorHEAD skal også samarbeide med legemiddelindustrien, slik at de vitenskapelige resultatene vil føre til nye produkter og tjenester til pasientene. NorHEAD skal dessuten samarbeide med internasjonale forskningsmiljø. Det ambisiøse målet til Erling Andreas Tronvik og hans kolleger er å bli et verdensledende senter for hodepineforskning.

Del artikkel