Scroll Top

LEVE MED KRONISK HJERNESYKDOM: 12 år gamle Emily har spedbarnsepilepsi og fotograf Kaja Bruskeland har fulgt hennes hverdag. Foto: Kaja Bruskeland/Fotoprosjektet «Hjernen er deg»


PUBLISERT 08.07.2022

Spektakulær fotoutstilling om hjernen

Undringen over det fantastiske organet som vi alle har i hodene våre, kommer til uttrykk på fotoutstillingen «Hjernen er deg!». 11 fotografer billedlegger hvert sitt tema om hjernen. Inspirasjon har de blant annet fått gjennom samtaler med eksperter på hjernen. Utstillingen vises for første gang under Arendalsuka i august. Siden vil den turnere til flere norske byer. 

Fotoutstillingen er blitt til i et unikt samarbeid mellom fagpersoner på hjernen og kreative fotografer. Fotografene har valgt seg ut 11 ulike tema knyttet til hjernen. Hjernerådet har funnet fram til hjerneeksperter på disse ulike temaene og arrangert møter mellom hjernespesialistene og fotografene. Det har vært svært interessante samtaler mellom to ulike profesjoner.

Så har fotografene gått til verket. Det de har fått høre om hjernen fra ekspertene, har gått igjennom deres kreative hjerner. Hvordan oppfatter de hjernen? Hvordan vil de billedlegge det viktigste organet som vi har? Dette er ingen direkte billedlegging av det fagpersonene har sagt, men fotografenes egne og kreative oppfatninger av kroppens viktigste organ. Resultatet av prosessene kan du se på fotoutstillingen «Hjernen er deg!»

Noen av fotografene har valgt å uttrykke seg i et billedmessig reportasjespråk. Du kan for eksempel følge en hjernesvulstpasient både før, under og etter en hjerneoperasjon. Du blir på en måte med «back stage» under en slik operasjon.

Andre utrykker seg mer kunstnerisk og går inn i for eksempel barnehjernen og dens spesielle verden. Barnet oppfatter som kjent verden på en helt annen måte enn voksne. Eller fotografene har dykket ned i hjernen og underbevisstheten.

Andre temaer som fotografene har arbeidet med, er blant annet musikk og hjernen, søvn og hjernen, og hjernesykdommen demens.

Her ser du en oversikt over temaer, hjerneeksperter og fotografer:

Hjerneforskning:

Fotograf: Damian Heinisch

Fagmentorer: Espen Dietrichs, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus og Pål Gunnar Larsson, klinisk nevrofysiolog og overlege ved Oslo universitetssykehus

Livet med demens: 

Fotograf: Sofie Amalie Klougart

Fagmentor: Knut Engedal, professor emeritus og alderspsykiater

Søvn: 

Fotograf: Bjørnar Øvrebø

Fagmentor: Erlend A. Nagelhus, professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitet i Oslo (død i januar 2020)

En levende hjerne:

Fotograf: Catharina Caprino

Fagmentor: Kaja Nordengen, lege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og forfatter

Hjernen og musikk: 

Fotograf: Paul Sigve Amundsen

Fagmentor: Geir Olve Skeie, overlege ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, professor II ved Griegakademiet og musiker

Å leve med kronisk hjernelidelse:

Fotograf: Kaja Bruskeland

Fagmentor: Hege Ihle-Hansen, seksjonslege og overlege ved Oslo universitetssykehus og Frank Becker, rehabiliteringsmedisiner, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin på Universitetet i Oslo

Underbevissthet:

Fotograf: Trine Hisdal

Fagmentor: Ylva Østby, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Før, under og etter en hjerneoperasjon

Fotograf: Andrea Gjestvang

Fagmentor: Einar Osland Vik-Mo, hjernekirurg ved Oslo universitetssykehus

Tvangstanker: 

Fotograf: Massimo Leardini

Fagmentor: Bjarne Hansen, psykolog og professor ved Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen.

Barnehjernens utvikling: 

Fotograf: David Allan Aasen

Fagmentor: Else-Marie Augusti, psykolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Minnene i mitt eget hode:

Fotograf: Håkon Sandmo Karlsen.

Her er det ingen fagmentor. Denne fotografen er kommet inn etter at vi startet prosjektet og satte opp fagmentorer.

Du kan se utstillingen når Kulturkammeret er åpent. Noen av Hjernerådets folk vil være til stede under deler av deres åpningstid, eller du kan treffe oss på vår stand som ligger rett i nærheten. Hjernerådet har stand sammen med Flåttsenteret.

Hjertelig velkommen til undring over vår fantastiske hjerne!

Del artikkel