Scroll Top

Noen av de første som besøkte fotoutstillingen vår var en delegasjon fra Helsedirektoratet. Silja Nicoline Angellsen, seniorrådgiver og prosjektleder nasjonal hjernehelsestrategi, hadde med seg fire kolleger. Sammen fikk de en omvisning av Henrik. Fra venstre: Henrik, Maren, Silja, Bjørnar, Marius, Ole Kristian og Peggy.


PUBLISERT 22.08.2022

Viktige møter under Arendalsuka

Hjernerådet jobber alltid for å sette fokus på hjernesaken. Under Arendalsuka arrangerte vi en stor fotoutstilling om hjernen, vi arrangerte foredrag med tre hjerneforskere og vi hadde felles arrangement med fire brukerorganisasjoner for å snakke om innsatsen frivillige over hele landet gjør for hjernehelsen. Til fotoutstillingen vår inviterte vi stortingspolitikere til egen omvisning. – Det var utrolig inspirerende å møte engasjerte stortingsrepresentanter til samtaler om hjernen i så flotte omgivelser. Jeg er veldig glad for at alle vi møtte forstår viktigheten av å sikre god hjernehelse i befolkningen, sier generalsekretær Henrik Peersen.

Tekst og foto: Christine Kristoffersen, kommunikasjonsrådgiver i Hjernerådet

En av tre nordmenn får en sykdom eller lidelse i hjernen i løpet av livet. – Det tallet er altfor høyt. Det er det første jeg tenker. Det overrasker meg fordi vi ikke er vant til å tenke på hjernesykdom under ett. Veldig nyttig å få hjernesykdommene listet opp i en felles statistikk, sier Lisa Marie Ness Klungland, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

Ness Klungland er opptatt av hjernehelse. – Hjernehelse er i alt, 24/7 hele livet. Både søvn, tilskudd av vitaminer, næring og vann er viktig for hjernen.

Jeg er blitt mer bevisst på hjernehelse etter at jeg ble valgt inn på Stortinget. Livet mitt har endret seg sånn. Hjernen er verktøyet mitt, jeg må ta vare på den. Det har for eksempel hendt at jeg har fått blackout på scenen. Jeg har ikke besvimt, men jeg har fått jernteppe. Når det skjer må du fokusere på hvor du er. Gå inn i deg selv. Hva har jeg lest på? Hva er det jeg kan? forteller Lisa Marie Ness Klungland.

– At en av tre nordmenn vil oppleve å få en sykdom eller lidelse i hjernen i løpet av livet viser oss både alvoret og kompleksiteten rundt den mest vitale og sentrale delen av vår kropp og eksistens. Det betyr at vi må ta dette på større alvor, sier Hans Inge Myrvold, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Helse- og omsorgskomiteen.

– Politisk kan jeg rette fokus og være tydelig i kommunikasjonen og dialogen. Vi må selvsagt lene oss til de gode fagmiljøene. I et ukjent terreng må vi tørre å engasjere oss. Utfordre fagmiljøene i hvordan vi kan innrette vårt politiske arbeid i tråd med utfordringene. Fokus og strategi.

Når man skal drive politisk virksomhet er det viktig å være godt orientert og informert om situasjonsbildet, sier Myrvold.

– Det rører meg at det går an å vise frem noe så komplekst på en så naken og ærlig måte! Bildene er formidlet på en så enkel måte at folk i alle aldre kan identifisere seg med noe her og forstå viktigheten av å finne ut mer om hjernen for at vi skal ha et godt liv. Bildene viser på en tydelig måte hvor avhengig vi er av andre. I det øyeblikket det skjer noe med hjernen din klarer du deg ikke selv lenger. Det gjelder mennesker i alle aldre, sier Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant for Høyre. Kari-Anne er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Vi må fortsette å snakke om viktigheten av god hjernehelse. God informasjon er viktig for folkehelsen, sier Marian Hussein, stortingsrepresentant for SV og medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. – Jeg syns spesielt bildene av Cathrine som ble hjerneoperert var sterke å se, sier Marian.

– Det er vår jobb som politikere å legge til rette for god hjernehelse, sier Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne.

Del artikkel