Scroll Top

Søvn i seg selv, kan være en svært god behandling for hodepine og migrene. Ofte ser vi at tre s-er kan utløse et migreneanfall: stress, sult og søvn, sier nevrolog og hodepinespesialist Aud Nome Dueland. 


PUBLISERT 25.11.2021

Migrene og søvnproblemer  

En god natts søvn er spesielt viktig for de som sliter med migrene og hodepinelidelser. Disse pasientene har ofte problemer med å sove på grunn av smerter. Studier viser at pasienter med migrene og søvnproblemer har flere anfall, sterkere smerter og større funksjonssvikt. God forebyggende behandling er derfor essensielt for denne pasientgruppen.  

Det sa Aud Nome Dueland under Hjernehelsekonferansen 2021 der hun hadde innledning over temaet: «Jeg har så vondt i hodet at det er umulig å sove. Om hodepine og søvnproblemer». 

Nome Dueland er nevrolog og hodepinespesialist, et fagfelt hun har jobbet med i mange år.  

 – Det er en sammenheng mellom hodepine, migrene og søvnproblemer. Og det er en sammenheng mellom søvnproblemer og hodepine. Det som er viktig, er å vite at søvn i seg selv kan være en svært god behandling for disse lidelsene.  

Flere typer migrene og hodepine 

Migrene og hodepine blir delt inn i forskjellige hovedkategorier:

  • Migrene uten aura, som er den mest vanlige.
  • Migrene med aura, hvor man har nevrologiske symptomer relatert til migreneanfallene.
  • Kronisk migrene, den mest alvorlige migrenen. Denne typen migrene er den som oftest gir søvnforstyrrelser. For å stille denne diagnosen må pasienten ha mer enn 15 dager i måneden med hodepine. Og i minst åtte av disse dagene så skal hodepinen ha det ekspertene kaller migrenepreg. Dette er en alvorlig sykdom med stor invaliditet og funksjonssvikt.
  • Klasehodepine, som er den mest smertefulle av alle hodepinesykdommene. Denne kommer i perioder, eller «klaser». Den er karakterisert av nattlige anfall som varer fra 15 minutter opptil tre timer når sykdommen er ubehandlet. Smertene er halvsidige og ofte ledsaget av tåreflod, nesetetthet og følelsen av at øret er tett. Pasienten kan ha opptil åtte slike anfall i døgnet, og kommer de om natten så går det utover nattesøvnen. Sykdommen er hyppigere hos menn enn hos kvinner.
  • Hypnic Headache er en sjelden hodepinesykdom som forekommer hyppigst hos kvinner, ofte når de er over 50 år. Lidelsen gir utelukkende nattlige hodepineanfall som fører til oppvåkning. Den kan ha en varighet fra 15 minutter opptil fire timer. 
Stress, sult og søvn 

– Hva er det som kan utløse migreneanfall?  

– Da snakker vi ofte om de 3 S-ene: stress, sult og søvn. Både søvnmangel, uregelmessig søvn og også for mye søvn kan føre til hodepineanfall. De som jobber i helsevesenet, er skiftarbeidere og andre med uregelmessig arbeidstider er mer utsatt enn andre, sier Nome Dueland.   

Nevrologen viser til en stor norsk undersøkelse som har fulgt pasienter over flere tiår. Forskningen viste at personer uten hodepine – men med søvnproblemer – har større risiko for å utvikle migrene. Undersøkelsen viste også at personer med migrene har større risiko for å utvikle søvnproblemer.   

En god natts søvn er forutsetningen for en god dag 

– Det er en sammenheng mellom hodepine og søvn, men vi vet ikke helt hva denne sammenhengen går ut på. Andre studier viser at pasienter med migrene og søvnproblemer har flere anfall, sterkere smerter og større funksjonssvikt. Dårlig søvn ved hodepine reduserer også hjernens evne til restitusjon via det glymfatiske system, altså hjernens renselsesprosess under søvn, forklarer nevrologen.   

Nome Dueland forteller at en del av behandlingen for de ulike hodepinetypene inkluderer god søvnhygiene og behandling av grunnsykdommen. Den forebyggende behandlingen ved migrene er for eksempel medisinen amitriptylin. For pasienter med klasehodepine finnes det forebyggende medisin. Interessant nok anbefales sterk kaffe like før sengetid for de som sliter med hypnic headache. Koffein ser ut til å kunne hjelpe mange med denne hodepinen.   

– Jeg sier ofte til mine pasienter at en god natts søvn er en forutsetning for en god dag. Hodepinepasienter har svært ofte problemer med søvn. Enten fordi de sliter med å sovne på grunn av smerter, eller de kan ha innsovningsproblemer av frykt for å våkne med hodepine. De kan også sove avbrutt eller urolig. Derfor er det viktig med god behandling, sier Aud Nome Dueland.  

Del artikkel