Scroll Top

Mange kjenner til at det blå lyset fra skjermer, virker inn på søvnen vår. Men innholdet av det vi ser på, er vel så viktig. Filmer med mye aktivitet og sterke følelser, vil gjøre oss aktive og våkne. Dette gir oss slett ikke den roen vi trenger for å gå inn i søvnen. Psykolog og professor Mari Hysing ser ingen quick-fix på problemet. Vil vi unngå søvnvansker, må vi lage begrensinger og kjøreregler, både for oss selv og barna våre, påpeker hun.


PUBLISERT 25.11.2021

Økt skjermbruk – økte søvnvansker 

Mobiler og annen skjermbruk påvirker nattesøvnen. Forskningen er tydelig. Det er sammenheng mellom mye skjermtid, senere leggetid og kortere søvn. Mobiler og håndholdte skjermer virker sterkere på søvnen enn en stasjonær TV-skjerm. Vi må også rette mer oppmerksomhet mot innholdet av det vi ser på. 

Mari Hysing har i flere år forsket på søvnvansker i befolkningen, særlig hos barn og unge. Hun er psykolog og professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. På Hjernehelsekonferansen 2021 tok hun opp følgende spørsmål i sitt foredrag:  

  • Hva vet vi om sammenhengen mellom skjermtid og søvn?
  • Hva kan forklare denne sammenhengen?
  • Hva kan vi gjøre for å bedre søvnen?  
Mye skjermtid gir senere leggetid 

Det har vært en markant økning i bruk av elektronikk og skjermer de to siste tiårene. Parallelt med dette har vi sett en økning av søvnvansker i befolkningen. Sammen med forskerkolleger har Mari Hysing jobben med en stor studie der over 10 000 ungdommer mellom 16 og 19 år har deltatt.  

– Forskningen viser en sammenheng mellom skjermtid og senere leggetid. Jo mer skjerm, desto kortere søvn. Dette var enda tydeligere for de som tar med seg mobilen eller andre skjermer opp i sengen før de skal sove, sier hun. 

Hos den aller yngste aldersgruppen viser det seg at hver time med skjermbruk tilsvarte 15 minutter mindre søvn.   

– Mange barn ser på mobiler og ipader i sine to første leveår. Hos disse barna ser vi sammenhengen mellom skjerm og søvn enda sterkere. Forklaringen på dette kan være at de aller minste barna tar informasjonen mer direkte inn. De har ennå ikke evnen til å sile ut og forholde seg til informasjonen som kommer. Dette er noe som vi skal følge ekstra godt med på fremover, for dette er en gruppe vi vet veldig lite om, sier Hysing.  

Lyset fra skjermen og innholdet av det vi ser  

Men hva er sammenhengen mellom skjermbruk og kortere søvntid? Psykologen viser til at skjermene avgir lys som påvirker hormonreguleringen vår, og da spesielt søvnhormonet melatonin. Det gjør at man kan føle seg mindre trøtt, mer våken og dermed sover mindre.  

– Men det er ikke bare denne hormonmekanismen som er viktig. Også innholdet av det vi ser på, virker inn på oss og på søvnen, påpeker Hysing. Forskerne ser på om innholdet er aktivt eller passivt, om det er voldelig eller ikke-voldelig, og om det formidler positive eller negative følelser. Alt dette har betydning.   

Sterke følelser gjør oss aktive og våkne 

– Skjermbruk er en tidstyv. Det å følge med på skjermene kan være så fengende at det blir vanskelig å prioritere bort skjermen. Mange av aktivitetene er aktiverende, slik som gaming og Netflix. Det vekker tanker og følelser hos oss som gjør at kroppen vår kommer i våkenmodus og er klar til å være aktiv. Søvn er jo det motsatte, at man må koble av fra omverdenen og få kroppen til å roe seg ned. Her snakker vi altså om uforenlige ting, påpeker eksperten.   

Mari Hysing forklarer at voldelig innhold vil vekke en aktivering som gjør det vanskeligere å sovne, spesielt hos de yngre barna. Det samme gjelder skjermtid med innhold som vekker sterke følelser, da spesielt negative. Det kan være sosiale medier eller en annen skjermaktivitet som kan trigge bekymringer som igjen påvirker søvnen. 

– Dette viser at innholdet, ikke bare tiden som brukes til skjerm, påvirker søvnen vår. Håndholdt elektronikk viser også en sterkere påvirkning, enn stasjonære skjermer, slik som TV, sier forskeren. Det kan henge sammen med at håndholdte skjermer er lett å ta med opp i sengen.  

Ingen «quick-fix» 

Hun understreker at det ikke finnes noen «quick fix» på skjermbruk-problemet. Et filter for å dempe det blå lyset fra skjermen kan hjelpe litt, men studier viser at dette ikke er tilstrekkelig for å forbedre søvnen.  

 – Hvis vi ønsker å sove bedre, må vi lage noen begrensninger for oss selv og for barna våre. Det kan være lurt å ha felles kjøreregler i familien. Et eksempel er at ingen ikke skal ha med elektronikk inn på soverommet. Mobilen må være igjen utenfor når vi skal sove. En annen ide er å sette opp begrensninger på hvor lenge familiemedlemmer kan se på skjermer. Den største utfordringen her er motivasjonen for å gjøre slike endringer, fordi skjermene gir oss så fristende aktiviteter, sier professor Mari Hysing.  

 Hun gir likevel alle en sterk oppfordring om å ta tak i disse utfordringene, for søvn er viktig for oss! 

Del artikkel