Scroll Top

Tirsdag 28. september arrangerer Hjernerådet og Lifebrain møte på Litteraturhuset i Oslo. Her vil resultater fra den globale hjernehelseundersøkelsen bli publisert. Møtet blir streamet, og opptak legges på Hjernerådets facebookvegg og YouTube-konto etter møtet. Forskerne Isabelle B. Ljøsne (t.v.) og Nanna Alida G. Fredheim står bak undersøkelsen.


PUBLISERT 26.9.2021

Mer informasjon om hjernehelse og billigere «hjernemat»

27 590 fra 81 ulike land har uttalt seg om hjernehelse. De vil vite mer om hjernehelse, få gode råd fra spesialister og ha billigere «hjernemat», sier Isabelle B. Ljøsne og Nanna Alida G. Fredheim.

I juni 2019 lanserte Hjernerådet og Lifebrain den globale hjernehelseundersøkelsen på et møte på Litteraturhuset i Oslo. Det var forsker Isabelle B. Ljøsne ved Folkehelseinstituttet og EU-prosjektet Lifebrain som var primus motor for undersøkelsen. Hjernerådet ble tidlig trukket inn og har blant annet gitt innspill til spørreskjemaet og bidratt med spredning av undersøkelsen.

Isabelle Ljøsne hadde satt seg som mål å få 1000 svar på denne nettbaserte undersøkelsen. Da den ble lukket i august 2020, var det kommet inn 27 590 svar fra 81 forskjellige land. Det var overveldende.

Det ble overveldende også for de som skulle systematisere og analysere dataene. Nå i september er de første resultatene kommet. Disse blir presentert på Litteraturhuset på møtet 28. september. Møtet er en del av Forskningsdagene 2021.

Program for møtet

På møteprogrammet står en grundig orientering om resultatene fra undersøkelsen. Du får høre forsker og seniorrådgiver Isabelle B. Ljøsne som tok initiativet og forsker Nanna Alida Grit Fredheim som har analysert dataene.

Undersøkelsen blir kommentert av et panel, og det blir panelsamtale. I panelet deltar:

  • Kristine Beate Walhovd, professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er også leder av Lifebrain, et EU-prosjekt der 8 europeiske land deltar.
  • Stine Kleppe Krogsrud, forsker ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Lifebrain.
  • Ole Petter Hjelle, fastlege og hjerneforsker. Kjent blant annet for å trene sammen med pasientene sine.
  • Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar i direktoratet for oppfølging av den nasjonale hjernehelsestrategien.
  • Isabelle B. Ljøsne, forsker og seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
  • Nanna Alida Grit Fredheim, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Det blir anledning til spørsmål fra salen.

Møtet blir streamet, og det blir laget opptak som legges ut på ulike digitale plattformer etterpå. Følg med på informasjon på Hjernerådets og Lifebrains facebookvegger.

Møtet er gratis. Plassene tilbys etter prinsippet først-til-mølla.

Dato og klokkeslett: 28. september kl. 18.00

Rom: Sal Wergeland, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, rett bak Slottsparken

Gratisarrangement, først-til-mølla

Arrangører: Hjernerådet og EU-prosjektet Lifebrain

Nettadresser til arrangørene:

Hjernerådet

Lifebrain

Les mer om og se arrangementet her: 

Hjernerådet

Lifebrain

 

 

Del artikkel