Scroll Top

Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad.

 

Peggy Ranheim
Organisasjonsrådgiver i Hjernerådet
peggy@hjerneradet.no

Hjernerådets prosjektrådgiver og prosjektkoordinator Peggy Ranheim gir deg kyndig veiledning gjennom hele prosjektperioden.

 

 

 

Nils Erik Gilhus Professor emeritus
Leder av Hjernerådets
forskningsutvalg

Hjernerådet har et eget forskningsutvalg som ledes av professor emeritus Nils Erik Gilhus.  Han gir gjerne tilbakemelding på søknadsutkast med konkrete forslag til forbedringer. Forutsetningen er at forslaget kommer til oss tilstrekkelig tidlig. Gilhus er tidligere leder av Stiftelsen Dams forskningsutvalg og har omfattende søknads- og prosjekterfaring.

 

Del artikkel