Scroll Top

I mars 2023 besøkte Henrik og Peggy  NTNU og forskningsprosjektet «Kan «trent» blod hjelpe pasientene — og løse Alzheimergåten?» Professor Ulrik Wisløff og Atefe R. Tari ønsket Hjernerådet varmt velkommen. Forskningsprosjektet er støttet av prosjektmidler fra Stiftelsen Dam og varer til mai 2025. 


Søk forskningsmidler fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet ønsker å bidra til at vi får mer kunnskap om hjernen og nervesystemet, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette. Vi er søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam, og du kan søke programmet Forskning gjennom oss.

Programmet har én utlysning i året.

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter.

Utlysning Forskning 2023

Utlysningen for Forskning 2023 er nå ute, les den HER.

NB: En stor endring i programmet er at det ikke lenger er slik at man må søke om støtte til stillinger (stipendiat eller postdoktor), men i stedet kan man søke om støtte til prosjekt. Dersom man søker om midler til en PhD-stilling, er det nå mulig å bruke seks år (72 mnd) på prosjektet. Dette er gjort for å legge bedre til rette for klinikere som ønsker å kombinere forskning med praksis. For alle andre typer prosjekter vil maksimal prosjektlengde være 36 mnd. En konsekvens av omleggingen er at det ikke lenger opereres med rundsummer og driftstillegg. Minste søknadssum er 1,5 millioner og maksimal sum er 3,0 millioner.

Viktige datoer for Forskning 2023:

  • 15. november 2022: Søknadsskjema åpnes
  • 15. februar 2023: Søknadsfrist
  • 14. april 2023: Svar på søknad
  • 10. juni 2023: Søknadsfrist, utvidet søknad
  • 15. oktober 2023: Offentliggjøring av tildeling
  • Cirka 1. februar 2024: Utbetaling av midler

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd. For å kunne hjelpe deg med det dette på best mulig måte, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid! Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Å skrive søknaden er en del av utviklingsprosjektet. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

Forskningsprosjekter som Hjernerådet tidligere har fått støtte til:

2022: «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?» PhD-stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Tildeling i oktober 2021. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

2020: «Våkn opp! Husk søvn i depresjon!» PhD-stipendiat Margrethe Hansen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Del artikkel