Scroll Top
Foto: Stiftelsen Dam

Hjernerådet ble tildelt prosjektmidler fra Stiftelsen Dam for prosjektet “Digitalt vitensenter for Hjernehelse” i juni 2023. Taran Søberg og Anders Kjellevold fra Stiftelsen Dam overrasket oss på kontoret med stor sjekk og blomster.  


Nå kan du søke midler til utviklingsprosjekt fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i hele befolkningen og for at færre skal bli rammet av ulike hjernelidelser. Alt som kan knyttes opp mot hjernen eller nervesystemet, er mulige tema for et utviklingsprosjekt gjennom Hjernerådet. Målet er at mennesker som er rammet av sykdom, skader eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, skal få en bedre situasjon og god livskvalitet.
Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ta kontakt vi hjelper deg med søknadsprosessen!

Viktige datoer for Utvikling 2024:

Les utlysningen for Utvikling 2023. Vi oppdaterer siden når utlysningen for Utvikling 2024 er klar. 

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd. For å kunne hjelpe deg med det dette på best mulig måte, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid! Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Å skrive søknaden er en del av utviklingsprosjektet. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

Hjernerådet har fått støtte til følgende utviklingsprosjekter:
2023

Digitalt vitensenter for hjernehelse. Pågående. Hjernerådets eget prosjekt. Lenke til prosjektet i Dam. 

Del artikkel