Scroll Top

Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner. Dersom du skal søke om mindre prosjekter kan du søke gjennom programmet Helse.


Nå kan du søke midler til utviklingsprosjekt fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i hele befolkningen og for at færre skal bli rammet av ulike hjernelidelser. Alt som kan knyttes opp mot hjernen eller nervesystemet, er mulige tema for et utviklingsprosjekt gjennom Hjernerådet. Målet er at mennesker som er rammet av sykdom, skader eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, skal få en bedre situasjon og god livskvalitet.
Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Ta kontakt, vi hjelper deg med søknadsprosessen!

Les utlysningen og husk at søknadsfristen for skissesøknad er 15.november 2022. 

Viktige datoer for Utvikling 2023:

  • 6. februar 2023: Svar på skisse (klokken 13)
  • 31. mars 2023: Søknadsfrist, full søknad (klokken 23.59)
  • 15. juni 2023: Svar på full søknad (klokken 13)

Husk brukermedvirkning! Hjernerådet har høy kompetanse på brukermedvirkning i prosjekt og bistår deg gjerne med tips og råd. For å kunne hjelpe deg med det dette på best mulig måte, er det viktig å ta kontakt med oss i god tid! Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad. Å skrive søknaden er en del av utviklingsprosjektet. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, på Facebook og i vårt nyhetsbrev.

Del artikkel