Scroll Top

Professor emeritus Nils Erik Gilhus er leder for forskningsutvalget til Hjernerådet. Når man søker Stiftelsen Dam om støtte til et forskningsprosjekt gjennom Hjernerådet kan han gi  tilbakemelding på søknadsutkast med konkrete forslag til forbedringer. Han er tidligere leder av Stiftelsen Dams forskningsutvalg og har omfattende søknads- og prosjekterfaring. (Foto: Elin Espe Stensvand)


Hjernerådets tips til deg som skal søke om støtte:

START TIDLIG: Å skrive søknaden er en del av forskningsprosessen. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Dette sikrer deg en god søknad. Vårt samarbeid skal beskrives i søknaden. Et godt samarbeid med søkerorganisasjonen allerede i starten av søknadsprosessen er avgjørende.

LES UTLYSNINGEN NØYE: Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares. Ha stort fokus på å svare på utlysningens spørsmål. Dette teller like mye som selve prosjektbeskrivelsen.

BRUKERMEDVIRKNING: Stiftelsen Dam vektlegger brukermedvirkning i prosjektene som tildeles støtte. Grad og type av brukermedvirkning i alle deler av prosjektet skal derfor beskrives i søknadene. Brukerne bør være med helt fra starten av forskningsprosjektet.

KONKRETE TIPS: Professor Nils Erik Gilhus publiserte nylig en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Neurology om brukermedvirkning i forskning på muskelsykdommen myasthenia gravis. Medforfatter var Sandra Iren Barkås Hovland fra Foreningen for muskelsyke. Noen av tipsene deres er universelle og kan være nyttige for alle forskere som skal i gang med et nytt prosjekt. Tipsene deres finner du HER.

Del artikkel