Scroll Top

Henrik Peersen er generalsekretær i Hjernerådet.


Om Hjernerådet

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av brukerorganisasjoner og fagmiljø innen hjernefeltet. Hjernerådet ble stiftet i 2007 av framsynte ledere som ville at brukere og fagfolk skulle samarbeide tett, altså de samme prinsippene som finnes i HelseOmsorg21-strategien, som kom noen år etter og har tverrpolitisk støtte.

Hjernerådet har 70 medlemsorganisasjoner. Våre 25 brukerorganisasjoner har totalt over 200 000 personer som medlemmer. 4-5 000 fagpersoner med bred kompetanse er knyttet til Hjernerådets 45 fagmedlemmer. Dette er både faglige interesseorganisasjoner, kompetansetjenester, forskningsmiljø og behandlingsinstitusjoner. Sammen arbeider Hjernerådets medlemsorganisasjoner for at mennesker med hjernelidelser skal få bedre behandling og livskvalitet, og at hjerneforskningen blir styrket og finner fram til årsaker og best mulig behandling.

Del artikkel