Scroll Top
Innkalling til digitalt årsmøte i Hjernerådet  
mandag 21. mars 2022 kl. 14.00 – ca. kl. 16.30 

Styret i Hjernerådet innkaller medlemsorganisasjonene til årsmøte mandag 21. mars kl. 14.00. Dette er et digitalt årsmøte av hensyn til planleggingen som må gjøres et stykke i forkant, og av hensyn til at mange fortsatt vil unngå reising på grunn av smitte i samfunnet.  

Datoen for årsmøtet er blitt gjort kjent for medlemsorganisasjonene i interninformasjonen i desember 2021 med oppfordring om å sette av dagen.  

Årsmøtet er Hjernerådets øverste myndighet og vår organisasjons viktigste møte. Hjernerådet er i rask vekst. Det er viktig at vi sammen staker ut kursen framover, slik at Hjernerådet mest mulig kan virkeliggjøre de mål og oppgaver som er fastsatt i statuttene.  

Vi oppfordrer alle medlemmene til å være representert på årsmøtet. Hver medlemsorganisasjon i Hjernerådet har etter statuttene én stemme ved eventuelle voteringer. Når vi har digitalt årsmøte, kan en medlemsorganisasjon delta med flere representanter. Det er likevel bare én som har stemmerett. Hvem som skal ha stemmeretten, må dere opplyse om ved påmeldingen.  

Lenke til påmeldingsskjemaet finner du ved å trykke på knappen øverst til venstre, der det står «Påmelding».

Programmet for årsmøtet finner dere til høyre på nettsiden.

Vi ønsker alle medlemsorganisasjonene hjertelig velkommen til Hjernerådets digitale årsmøte 2021! 

  

Oslo 17. februar 2022 

 

Vennlig hilsen 

 

Magne W. Fredriksen, styreleder (sign) Aud Kvalbein, generalsekretær (sign) 

 

 

 

Program for Hjernerådets årsmøte 2022 

Kl. 14.00: Velkommen ved Hjernerådets styreleder Magne W. Fredriksen.  

Kl. 14.05: Fremtidens hjernehelse i et livsløpsperspektiv ved professor Kristine Beate Walhovd, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og leder av EU-prosjektet Lifebain.  

20 minutter. 

Kl. 14.25: Styreleder presenterer neste taler. 

Kl. 14.30: Helsedirektoratets arbeid med oppfølging av Nasjonal hjernehelsestrategi ved avdelingsdirektør Liv Heidi Brattås Remo. 20 minutter. 

Kl. 14.50: Samtale om Hjernerådets arbeid ut fra innledningene. Samtalen ledes av styreleder.  

Ca. kl. 15.15: Pause 

Ca. kl. 15.30: Det formelle årsmøtet med saksbehandling starter. 

Ca. kl. 16.30: Slutt.   

Del artikkel