Scroll Top

Slik søker du midler fra Stiftelsen Dam

Er du hjerneforsker? Har du en idé til et hjernerelatert helseprosjekt? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet.

For å søke midler fra Stiftelsen Dam må du samarbeide med en av stiftelsens søknadsorganisasjoner. Det er de som sender inn søknaden din til stiftelsen. Hjernerådet er godkjent søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i hele befolkningen og for at færre skal bli rammet av ulike hjernelidelser. Alt som kan knyttes opp mot hjernen eller nervesystemet, er mulige tema for en prosjektsøknad til Stiftelsen Dam gjennom Hjernerådet. Målet er at mennesker som er rammet av sykdom, skader eller funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet, skal få en bedre situasjon og god livskvalitet. Da trenger vi mer kunnskap om hjernen.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Stiftelsen bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte

Ved å benytte avansert søk kan du søke opp prosjekter fra de ulike programmene.

Hjernerådet har fått støtte til følgende prosjekter:

Helseprosjekter
2018

«Bedre hjernehelse for deg». Podkast. Fullført. Hjernerådets prosjekt. Lenke til prosjektet i Dam

2019

«Hjernen hos forskning.no». Fullført. Hjernerådet var søkerorganisasjon. Lenke til prosjektet i Dam

«Webinar for god hjernehelse». Fullført. Hjernerådets prosjekt. Lenke til prosjektet i Dam

«Hjernen er deg!» Fotoprosjekt og vandreutstilling. Pågående. Hjernerådets prosjekt.

2021

«Hjerneskada – en hoderystende podcast». Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Forskningsprosjekter

2020: «Våkn opp! Husk søvn i depresjon!» PhD-stipendiat Margrethe Hansen ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Pågående. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

2022: «Kan trent blod hjelpe pasientene – og løse Alzheimergåten?» PhD-stipendiat, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Tildeling i oktober 2021. Hjernerådet er søkerorganisasjon.

Nå kan du søke følgende programmer i Stiftelsen Dam:

Helse vår 2022, siste utlysning i gammel ordning

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, og mestring av livsutfordringer. Denne ordningen vil bli endret i løpet av året. Utlysningen for våren 2022 er den siste i den gamle ordningen. Prosjekter som kan knyttes opp mot hjernehelse, kan søkes gjennom søkerorganisasjonen Hjernerådet. Det kan søkes om minimum 40.000 og maksimalt 1.400.000 kroner til prosjekter med helseformål. Prosjektet kan ha varighet på maksimalt tre år.

Se utlysningen for Helse vår 2022 

Viktige datoer og frister

Mandag 3. januar: Søknadsskjema åpnes.

Tirsdag 15. mars: Søknadsfrist.

Onsdag 15. juni: Offentliggjøring av tildeling.

Helse, endringer høst 2022

Høsten 2022 deles Stiftelsens Dams program Helse opp i to programmer. Det blir da mulig å søke på:

Helse for prosjekter opptil 400 000 kroner

 • Ny søknadsordning åpnes 15.august 2022.
 • Det er løpende søknadsfrist.
 • Utvikling for helseprosjekter opptil 1,4 millioner kroner.
  • Programmet utlyses 20. mai 2022.
  • Søknadsskjema åpnes 2.juni 2022.
  • Søknadsfrist for skissesøknad er 15.september 2022.
  • Svar på skisse gis 15.oktober 2022.
  • Søknadsfrist for full søknad er 15.desember 2022.
  • Svar på full søknad gis 15.februar 2023, klokken 13.

Mer informasjon om disse programmene kommer i utlysningene.

Forskning 2023

Stiftelsen Dam arbeider med å endre sitt program for forskning. Nye Forskning lanseres mot slutten av 2022. Dette åpner opp for at man kan søke om annet enn PhD- og postdoktorstipendiat. Søknadsprosessen vil antakelig være lik som i dag. Stiftelsen Dam vil komme med mer informasjon om endringene siden.

Hjernerådet holder deg oppdatert på utlysninger og endringer, både på hjemmesiden, Facebook og til vårt nyhetsbrev.

Hjernerådet bistår deg med søknader til Stiftelsen Dam

Hjernerådet samarbeider med deg og bidrar så du kan få en best mulig søknad.

Peggy Ranheim
Organisasjonsrådgiver i Hjernerådet
peggy@hjerneradet.no

Hjernerådets prosjektrådgiver og prosjektkoordinator Peggy Ranheim gir deg kyndig veiledning gjennom hele prosjektperioden.

 

 

Nils Erik GilhusProfessor emeritus
Leder av Hjernerådets
forskningsutvalg

Hjernerådet har et eget forskningsutvalg som ledes av professor emeritus Nils Erik Gilhus.  Han gir gjerne tilbakemelding på søknadsutkast med konkrete forslag til forbedringer. Forutsetningen er at forslaget kommer til oss tilstrekkelig tidlig. Gilhus er tidligere leder av Stiftelsen Dams forskningsutvalg og har omfattende søknads- og prosjekterfaring.

 

Aud Kvalbein
Generalsekretær i Hjernerådet
aud@hjerneradet.no

 

 

 

 

Hjernerådets tips til deg som skal søke om støtte:

START TIDLIG: Å skrive søknaden er en del av forskningsprosessen. Vær tidlig ute med å starte arbeidet. Dette sikrer deg en god søknad. Vårt samarbeid skal beskrives i søknaden. Et godt samarbeid med søkerorganisasjonen allerede i starten av søknadsprosessen er avgjørende.

LES UTLYSNINGEN NØYE: Utlysningen er en bestilling, og alle delene i bestillingen skal besvares. Ha stort fokus på å svare på utlysningens spørsmål. Dette teller like mye som selve prosjektbeskrivelsen.

BRUKERMEDVIRKNING: Stiftelsen Dam vektlegger brukermedvirkning i prosjektene som tildeles støtte. Grad og type av brukermedvirkning i alle deler av prosjektet skal derfor beskrives i søknadene. Brukerne bør være med fra starten av prosessen med forskningsprosjektet.

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam, tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, er en norsk stiftelse som forvalter 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner.

Stiftelsen Dam er blant Norges største stiftelser som deler ut penger til ulike gode tiltak. Alle godkjente organisasjoner kan søke om midler. Siden første utlysning i 1997 har Stiftelsen Dam mottatt over 40.000 søknader fra nesten 600 organisasjoner og innvilget over 12.000 prosjekter. Mot slutten av 2020 hadde stiftelsen rundt 1.900 pågående prosjekter. I 2020 delte stiftelsen ut over 350 millioner kroner til prosjekter i de ulike programmene. www.dam.no

Om Hjernerådet

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av brukerorganisasjoner og fagmiljø innen hjernefeltet. Hjernerådet ble stiftet i 2007 av framsynte ledere som ville at brukere og fagfolk skulle samarbeide tett, altså de samme prinsippene som finnes i HelseOmsorg21-strategien, som kom noen år etter og har tverrpolitisk støtte.

Hjernerådet har 65 medlemsorganisasjoner. Våre 26 brukerorganisasjoner har totalt over 200 000 personer som medlemmer. 4-5 000 fagpersoner med bred kompetanse er knyttet til Hjernerådets 39 fagmedlemmer. Dette er både faglige interesseorganisasjoner, kompetansetjenester, forskningsmiljø og behandlingsinstitusjoner. Sammen arbeider Hjernerådets medlemsorganisasjoner for at mennesker med hjernelidelser skal få bedre behandling og livskvalitet, og at hjerneforskningen blir styrket og finner fram til årsaker og best mulig behandling. www.hjerneradet.no

Del artikkel