Scroll Top

FN har satt opp 17 bærekraftsmål for en god og bærekraftig utvikling for verden. De enkelte landene skal følge opp, og den norske regjeringen har laget en handlingsplan for bærekraftsarbeidet. Også det sivile samfunn og frivillige organisasjoner oppfordres til å bidra til en bærekraftig utvikling. Hjernerådet følger opp.


PUBLISERT 28.02.2022

Hjernerådet har valgt seg tre av FNs bærekraftsmål

God helse og livskvalitet, Mindre ulikhet og Samarbeid for å nå målene. Dette er de tre bærekraftsmålene som Hjernerådet har valgt for sitt arbeid med å følge opp FNs bærekraftsmål. Målene skal inngå i Hjernerådets øvrige strategi.

FN oppfordrer en hel verden til å jobbe for en bærekraftig utvikling og har satt opp 17 bærekraftsmål for arbeidet. De enkelte medlemslandene i FN skal følge opp, og den norske regjeringen har laget en egen handlingsplan for dette arbeidet. Her oppfordrer de det sivile samfunn og frivillige organisasjoner til å bidra.

Hjernerådets styret har drøftet FNs bærekraftsmål og valg ut tre mål som skal være Hjernerådets. Det er bærekraftsmål nr. 1 om God helse og livskvalitet, mål nr. 10 om Mindre ulikhet og mål nr. 17 om Samarbeid for å nå målene.

Bærekraftsmålene skal være en del av det vanlige strategiarbeidet i vår paraplyorganisasjon. Det skal rapporteres på dette bærekraftsarbeidet i årsmeldingen, på samme måte som vi rapporterer på likestilling mellom kjønnene og miljøarbeid.

God helse og livskvalitet

Bærekraftsmål 3 om God helse og livskvalitet er et veldig naturlig bærekraftsmål for Hjernerådet å velge. Dette bærekraftsmålet har ligget i statuttene til Hjernerådet fra starten av.

Selve ideen for vår organisasjon er at mennesker med sykdommer og skader i hjernen og nervesystemet skal få bedre behandling, bedre helse og en bedre livskvalitet. Dette arbeidet vil blant annet innebære styrking av hjerneforskningen, slik at vi vet mer om hjernen og får et godt grunnlag for å skape bedre behandling og livskvalitet for pasientene.

Mindre ulikhet

Mennesker med hjernesykdom og hjerneskade får ikke det samme gode helsetilbudet i alle deler av landet. Det er dessverre sant at adressen din kan avgjøre hva slags tilbud du får. Hjernerådet er opptatt av likeverdige helsetjenester for hjernepasientene og mest mulig likhet over hele landet. Dette synspunktet er derfor også skrevet inn i Hjernerådets politiske plattform som vedtas av vårt årsmøte.

Hjernerådet er en aktiv deltaker i nettverket som står bak kravet om at «Norge trenger en rehabiliteringsreform». Vi arbeider også for at hjernepasientene skal få den samme gode behandlingen og oppfølgingen som andre store pasientgrupper, for slik er det dessverre ikke i dag.

Samarbeid for å nå målene

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon. Selve ideen bak organisasjonen er samarbeid. Vi vil at brukere og fagpersoner skal arbeide tett sammen til beste for pasienten. Hjernerådet er en av de få organisasjonene i landet som har møteplassen mellom brukere og fagpersoner i selv organiseringen av organisasjonen, i tråd med prinsippene for HelseOmsorg21-strategien.

I dag har Hjernerådet 67 medlemsorganisasjoner. Det er en stor styrke om hjernemiljøer over hele landet fortsetter å søke til Hjernerådet, slik at vi sammen kan arbeide for bedre behandling og livskvalitet for alle som har en sykdom, skade eller funksjonsforstyrrelse i hjernen og nervesystemet. Hjernerådet vil også fortsatt styrke samarbeidet med miljøer som står oss nær, for å fremme likhet og bedre helse for alle.

Del artikkel