Scroll Top

PUBLISERT 27.9.2020

Videoer om hjerneforskning

HJERNEN var hovedtema under Forskningsdagene 16.-27. september 2020.  I Hjernerådet utfordret vi  våre medlemsorganisasjoner til presentere  forskningsprosjekter om hjernen. Resultatet ble 11 lærerike videoer med spennende tema.
Hørsel og demens

Redusert hørsel midt i livet er en risikofaktor for å utvikle demens. Forsker Christian Myrstad forklarer. SE VIDEO

Hvordan hjernen lærer
Rotta “Kirk” hjelper forsker Ida V. Rautio ved Kavliinstituttet NTNU å finne ut hvordan hjernen lærer ved å observere. SE VIDEO
Hva skjer i hjernen når vi sover?

Å forstå søvnens effekt på hjernen er viktig fordi søvn er en av vår tids største helseproblemer. Forskerne Nathalia Zak og Frida Ljung ved OUS er på saken. SE VIDEO

Elektrisitet mot epilepsi

Nevrolog Konstantin Kostov forteller om hvordan en vagusnervestimulator kan dempe epilepsianfall ved å stimulere hjernen med elektrisitet. SE VIDEO

Studerer sebrafisk med selvlysende hjerner

Sebrafisker gir forskerne unike muligheter til å forske på hva epileptiske anfall er for noe, forteller lege og stipendiat Sverre Myren-Svelstad ved Kavliinstituttet. SE VIDEO

Infeksjon etter flåttbitt

Hvordan kurere en borreliainfeksjon etter flåttbitt? Nevrolog Anne Marit Solheim prøver gjennom en ny studie å finne en best mulig kur. SE VIDEO

Epilepsi og barn

Gjennom den store barneepilepsi-studien prøver barnelege og forsker Kari Modalsli Aaberg å finne ut mer om hvordan barn med epilepsi kan få bedre hjelp. SE VIDEO

Hvordan hjernen er koblet sammen
Hjerneavbildingsmetoden fMRI lar forskerne se hjernens strukturer og hvordan hjernen er koblet sammen. Hjerneforsker Karsten Specht viser fram metoden. SE VIDEO
Humor gir narkolepsianfall
Søvnsykdommen narkolepsi gjør at man kan sovne i uvanlige situasjoner. Hilde Juvodden forsker på hvordan anfallene kan utløses av humor. SE VIDEO
Kognitive vansker etter nevroborreliose
Nevropsykolog Silje Andreassen forsker på kognitive vansker etter nevroborreliose. Hvor mange får disse vanskene, og hvem er de? SE VIDEO
Virus og hjernen

Kan livssyklusen til virus gi oss kunnskap om hvordan nerveceller i hjernen kommuniserer i forbindelse med læring og hukommelse? Tadiwas Mergiya forsker på dette. SE VIDEO

Del artikkel