Scroll Top

 – Det er veldig motiverende at vi sammen har klart å få oppmerksomhet rundt viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering og at det lyttes til vår formidling av pasientbehov og til gode, faglige argumenter, sier Henrik Peersen. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT: 7. JUNI 2024

Gode nyheter fra Stortinget om rehabilitering

Denne uken ble Nasjonal helse- og samhandlingsplan vedtatt i Stortinget. – I helse- og omsorgskomiteens merknader ble det blant annet fremhevet at «pasienter med nevrologiske sykdommer skal ivaretas gjennom de kommende anskaffelsene innen spesialisert rehabilitering». Det ble også understreket tydelig at det må opprettholdes et rehabiliteringstilbud til minst like mange pasienter, sier Henrik Peersen, generalsekretær i Hjernerådet. 

Hjernerådet har lenge vært bekymret for det vi opplever som en pågående nedbygging av tverrfaglig, spesialisert rehabilitering. Flere helseregioner har nylig sagt opp avtalene med viktige rehabiliteringsinstitusjoner, og startet arbeidet for å inngå nye avtaler på anbud som Hjernerådet har vært kritiske til. – Samtidig adresserte ikke den nye helse- og samhandlingsplanen noen tiltak for å sikre det spesialiserte rehabiliteringstilbudet for mennesker med hjernesykdommer da den ble lagt frem. At helse- og omsorgskomiteen nå har gjort en grundig behandling av nettopp dette er vi svært glade for, sier Henrik Peersen.

Hjernerådet, med flere medlemmer, har arbeidet aktivt for å belyse disse problemstillingene for komiteen. Stortingsbehandlingen av helse- og samhandlingsplanen var et viktig skritt i riktig retning for å stanse den pågående nedbyggingen av rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjernesykdommer.

– Det er svært positivt at helse- og omsorgskomiteens medlemmer, både i posisjon og opposisjon på Stortinget, har gjort en grundig jobb i behandlingen av planen. En merknad fra opposisjonen har også vært opptatt av å følge våre forslag om at det utarbeides en forbedret plan for tverrfaglig spesialisert rehabilitering innen nevrologi og at det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å vurdere og foreslå organisering av spesialisert tverrfaglig rehabilitering i fremtiden, sier Peersen.

– Hva syns du om at helse- og omsorgskomiteen løfter frem innspill fra Hjernerådet i sine merknader til planen? 

– Dette viser at det nytter å stå på, og å samarbeide for å få til endring. Det er veldig motiverende at vi sammen har klart å få oppmerksomhet rundt viktigheten av spesialisert, tverrfaglig rehabilitering og at det lyttes til vår formidling av pasientbehov og til gode, faglige argumenter.

– Hvordan vil Hjernerådet jobbe videre med denne saken? 

– Nå er det viktig at oppfølgingen av Helse- og samhandlingsplanen ivaretar stortingsbehandlingen på en god måte. Hjernerådet, med flere medlemmer, har derfor nylig bedt om møte med helse- og omsorgsministeren for å diskutere i veien videre for spesialisert rehabilitering. Vi har også bedt om møte med helseregionene Sør-Øst og Midt, som er kommet lengst i anbudsprosessene, for å sikre at disse nå endres i henhold til merknadene fra helse- og omsorgskomiteen, sier Peersen.

Del artikkel