Scroll Top

Forskningsdagene er en landsdekkende, årlig festival i regi av Forskningsrådet. I år blir hjernen hovedtema, derfor inviteres Hjernerådets medlemmer til å bidra med sin kunnskap om hjernen. 


PUBLISERT 8. januar 2020

Forskningsdagene løfter frem hjernen i 2020!

Festivalens overordnede tema blir i år hjernen. Det gir Hjernerådets medlemmer en gylden anledning til å formidle hva vi vet, og ikke vet, om hjernen og betydningen av hjerneforskning.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Forskningsrådet. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av de store, nasjonale forskningsfestivalene i Europa. I fjor deltok 85 000 mennesker på over 400 arrangementer over hele landet. Datoene for årets festival er 16.—27. september.

Målsetningene for festivalen er å:

  • skape begeistring og forståelse for forskning,
  • formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv,
  • vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv,
  • vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater,
  • bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker.
Bli med å vise frem hjernen

Det nasjonale sekretariatet for Forskningsdagene er en del av kommunikasjonsavdelingen i Forskningsrådet. De sørger for at de enkelte arrangementene landet rundt blir bundet sammen til én felles festival. En av deres viktige oppgaver er å hjelpe arrangørene og bistå med rådgivning når dette trengs. Dersom dere er interessert i å bli med på Forskningsdagene med et arrangement, oppfordrer vi dere til å sende en e-post til egl@rcn.no. Da kommer dere i kontakt med Emmy Gram Lauvanger. Hun vil gjerne høre om idéene deres og veilede dere videre.

I Oslo ønsker Forskningsdagene å samle så mange arrangementer som mulig på Litteraturhuset og Kulturhuset. Derfor tilbys det gratis lokale med en liten lydpakke på disse to stedene. Arrangørene er selv ansvarlige for innhold, gjennomføring, markedsføring og eventuelt øvrige kostnader i forbindelse med arrangementet. Ta kontakt med sekretariatet dersom dere er interessert i å være med på dette. De kan også formidle kontakt til koordinatorer andre steder i landet.

Se tips til nye arrangører.

Støtteordninger

Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for sitt arrangement, økonomisk og praktisk. Men Forskningsdagene har to støtteordninger der man kan søke om støtte: Støtte til arrangementer på Researchers’ Night – Forskernattfredag 25. september, og arrangementsstøtte. Begge ordningene utlyses som en konkurranse, der de beste forslagene vinner. Den første fristen er allerede 3. februar, men ta gjerne kontakt med sekretariatet på forhånd og fortell om hva dere ønsker å foreslå, så kan vi veilede dere videre. På dette stadiet er det en idé vi støtter, mer enn en ferdig arrangementsskisse. Det holder å beskrive hovedelementene så langt man har kommet i planleggingen slik at juryen får et bilde av hva som skal skje, hvor og hvordan. Se mer om støtteordningene her

Del artikkel