Scroll Top

Fysisk aktivitet, god søvn, sunn mat og mental aktivitet av mange slag er stikkord for god hjernehelse. Illustrasjonen er laget av Lifebrain.


PUBLISERT 19.7.2020

Forskere delte kunnskap om hjernehelse

10. juni arrangerte Lifebrain, Hjernerådet og Psykologisk institutt ved UiO et webinar om hjernehelse. Lifebrain-forskere fra ulike deler av Europa delte og diskuterte de nyeste resultater fra sin hjerneforskning.

Lifebrain-forskere undersøker bl.a. søvnkvalitet og endringer i hippocampus. Hippocampus er et viktig hjerneområde for hukommelsen.

– Forsøkspersoner som rapporterte om god søvn, mistet mindre hippocampus-volum enn de med dårlig søvn. Dette ser ut til å være ganske stabilt gjennom livet, sa professor Anders M. Fjell ved Center for Lifespan Change in Brain and Cognition ved Universitet i Oslo. Interessant nok er antall timer man sover hver natt svakt relatert til hjernevolumet og ser ikke ut til å ha stor negativ innvirkning på hjernen i det lange løp. Hjernevolumet ser bare ut til å være negativt påvirket når folk sover for mye dvs. mer enn 10 timer per natt, eller for lite som er mindre enn 5 timer.

Professor David Bartrés-Faz fra Barcelona Brain Stimulation Lab ved Universitetet i Barcelona forsker på ensomhet og hjernen. Minst 30 millioner mennesker i Europa opplever ensomhet. Forskningsresultatene her må tolkes med forsiktighet, men det er vedvarende ensomhet som kan ha betydning på hjernen, ikke ensomhet som oppleves i kortere tid.

PhD-stipendiat Julie Binnewies fra Universitetet i Amsterdam hadde en presentasjon om hvordan depresjon kan virke inn på hjernen, mens professor Christian Drevon ved Institutt for ernæring ved Universitetet i Oslo og Vitas Ltd har undersøkt om biomarkører i blodet kan gi informasjon om hjernehelsen.

Hjernerådet vil understreke at hjerneforskning er et langsiktig og møysommelig arbeid som legger bit for bit til vår kunnskap om hjernen. Hjernen er den mest kompliserte strukturen vi kjenner i universet, og det trengs mye hjerneforskning for å forstå hvordan hjernen fungerer. Vi trenger kunnskap om den friske hjernen, for å kunne forstå hvordan hjernen reagerer ved ulike sykdommer. Målet er å finne helbredende behandling for hjernesykdom og hjerneskade.

Videoopptak fra webinaret

Del artikkel