Scroll Top

Martin Aasen Wright (44) fikk hjerneslag for tre år siden. Det har endret hverdagen og gitt han noen utfordringer bl.a. med ukontrollert sinne. I fjor høst skjønte han at han måtte ta grep, særlig i forhold til sønnen på fem år. (Foto: Privat


PUBLISERT 20.7.2020

Takler sinne og frustrasjon med åpenhet

-Vi må tørre å sette ord på det som er vanskelig, si det vi føler og tenker. Og vi må ta det hele i små porsjoner, slik at vi ufarliggjør det som er problematisk. Min erfaring er at alt for mange slagrammede ikke er åpne verken overfor seg selv eller for sine nærmeste. Det viktigste steget mot bedre håndtering av egen situasjon, er åpenhet, understreker Martin Aasen Wright, styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo.

Martin Aasen Wright fikk sitt hjerneslag i 2017, bare 41 år gammel. Han synes han har fått den aller beste oppfølging både av helsevesenet og de nærmeste rundt seg. Men han har erfart at han kan ha for liten kontroll over egen frustrasjon, at han har lite tålmodighet. Det kan føre til ukontrollert sinne. Høsten 2019 innså han at atferden overfor sønnen på fem år var endret etter hjerneslaget.

Husker du da pappa ble hentet i sykebil?

-Jeg innså at de kognitive utfallene som jeg har, kan gå utover hvordan jeg håndterer situasjoner med sønnen min. Jeg snakker jevnlig med han om hvorfor pappa noen ganger blir irritert og sint. Jeg pakker det ikke inn. Barn forstår best når det er konkret og direkte. Jeg sier: «Husker du da pappa hadde vondt i hodet og ble hentet i sykebil? Da var pappa syk, og derfor kan pappa noen ganger være veldig trøtt og bli sint.»

Martins oppfordring til slagrammede er å begynne hjemme. -Vi må begynne hjemme og involvere våre pårørende. De pårørende vet altfor lite og blir stående igjen utenfor. De trenger mer innsikt og kunnskap om hvordan kognitive utfall påvirker hverdagen. For det er overgangen til hverdagen hjemme som er krevende. Det er da livet som slagrammet begynner for mange.

Martins konkrete råd til slagrammede og pårørende

Martin har laget seg følgende helt konkrete råd for å takle utfordringene i hverdagen:

  • Når du skjønner at du har overreagert, stopp opp. Si tydelig «unnskyld» og snakk om det som er skjedd. Si: «Nå var pappa dum, det forstår jeg». Om barnet tøyde grenser og det var utgangspunktet for irritasjonen, skal du ikke gi deg på det, men gi uttrykk for at du overreagerte.
  • Ta det opp dagen etter. Vis at du er opptatt av dette like mye som barnet ditt.
  • Kjenn på signalene, og gå ut av rommet når det «koker over». Tell til ti, gjør mindfulness, pust ut, eller be din nærmeste overta, og gå deg en kort tur i nabolaget. Når du er bevisst på at du er i ferd med å overreagere og du tar en pause, er det større sannsynlighet for at du klarer å beherske deg gjennom situasjonen.
  • Hold en kontinuerlig dialog med barnet, uten å overdrive. Du vil ikke være «pappa med hjerneslag», men snakk om det regelmessig på en naturlig måte som bidrar til at du ufarliggjør temaet. Barnet vil ha større mulighet til å forstå hvorfor du blir sint når du selv gir uttrykk for at du er klar over det og kan sette ord på det.
  • Ta din nærmeste med i dialogen! Jo mer dere samarbeider, desto mer forstår dere hverandre, og jo mer kan dere avlaste hverandre. Ha en regelmessig «innsjekk» om hvordan det står til og hvor «skoen trykker» med hensyn på din egen kapasitet.

Martin er også opptatt av at familien skal ha det gøy sammen. Man må gjøre noe som alle trives med, for hverdagen skal ikke bare handle om hjerneslag.

Lag rehabilitering som gir hjelp til å takle hverdagen!

Martin har også utfordringer til helsepersonell. Ett år etter at han var pasient ved Avdeling for kognitiv rehabilitering på Sunnaas sykehus, holdt han innlegg for personalet på avdelingen. Han utfordret dem på å spisse rehabiliterings-opplegget mer mot hvordan slagrammede bedre kan takle hverdagen hjemme, og i større grad involvere de pårørende. Da er åpenhet og det å sette ord på egen situasjon viktig. Han har også råd til kommunene om å ha familieterapeuter eller sosionomer som har god kunnskap om hjerneslag og kognitive senskader. I samråd med kona ble han i vinter intervjuet om sine erfaringer av Ekko i P2, NRK.

-Jeg ønsker å dele rådene jeg har kommet fram til og som er basert på min egen prøving og feiling. Jeg tror på dialog og jobber med det hver eneste dag, sier han.

Denne historien har opprinnelig stått i Slagnytt som gis ut av LHL Hjerneslag. Hjernerådet har etter tillatelse bearbeidet teksten for Hjernerådets nettside. LHL Hjerneslag er medlem av Hjernerådet.

 

Del artikkel