Scroll Top

– Ettervern har et stort forbedrings-potensiale. Tjenestene må henge bedre sammen enn de gjør i dag, sier Jon Storaas, daglig leder i Foreningen for helhetlig ruspolitikk. Dette bildet av Storaas ble tatt da han holdt et av innleggene under Hjernehelsekonferansen 2022. (Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet)


PUBLISERT: 2. FEBRUAR 2024

– Vi må se ressursene hos den enkelte rusavhengige

– Alle mennesker har ressurser, også de som er avhengige av rus. Hvis vi legger til rette for ulike typer aktiviteter, så vil mennesker med rusrelaterte utfordringer utvikle seg i samspill med andre gjennom nye gode relasjoner, sier Jon Storaas, daglig leder FFHR.

Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR) er blitt tatt opp som nytt medlem av Hjernerådet. – Rus og psykiatri handler om hjernehelse. Hjernen kan forandre seg, selv om det ikke er lett å forandre en voksen hjerne. Men det går an, sier Jon Storaas.

Han er daglig leder i FFHR, en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon. Målet for foreningen er å gjøre det lettere for rusavhengige og psykisk syke å komme tilbake til samfunnet, uansett bakgrunn.

Storaas har selv over 20 års erfaring som rusavhengig. Etter en ni måneders behandling på Riisby i 1999 klarte han å bli rusfri. I årene som fulgte tok han sosionomutdanning og begynte å engasjere seg. I mange år var han daglig leder i RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon). For fire år siden valgte han sammen med flere andre å forlate RIO og starte opp FFHR.

– Jeg kaller meg ikke alkoholiker. Jeg vil heller si at jeg var virkelighetsflukt-avhengig. Med rusen fjerner man seg fra en virkelighet til en annen som føles bedre. Det er det det handler om. Så for å få folk rusfrie må vi hjelpe dem å få på plass et godt liv, sier Storaas.

FFHR drifter flere prosjekter: «Hekta på golf» er et prosjekt der de har samarbeid med 25 golfklubber som gir folk med rus og psykiske utfordringer tilbud om å spille golf en til to ganger i uka. Akkurat nå har prosjektet over 250 deltakere. «Brobygger’n» er et aktivitetstilbud i Tønsberg der folk restaurerer båter, lager benker og gjør ulike typer håndverk. «Brobygger’n» driftes som et selvstendig prosjekt der Tønsberg kommune og FFHR er likeverdige prosjekteiere. – «Ung i arbeid» er et tredje type prosjekt der vi sluser unge mennesker inn i ordinært arbeid, forteller Storaas.

Han ser store utfordringer i forhold til pasientforløp for målgruppen han jobber med. – De som har vært til behandling i spesialisthelsetjenesten får ikke den oppfølgingen de har behov for nå de kommer tilbake til kommunen. Behandlingen i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten henger ikke godt nok sammen, hevder Jon Storaas.

– Vi må vise politikerne hva som virker!


Hva er FFHR?

Foreningen for helhetlig ruspolitikk (FFHR) er en uavhengig organisasjon for både brukere og pårørende. Foreningen arbeider for at alle med psykiske utfordringer og/eller rusproblemer skal få de tjenestene de trenger når de trenger dem. Et hovedformål er å bidra med bred erfaringskompetanse overfor politikere og helsemyndigheter – både sentralt og lokalt.

FFHR bidrar på mange ulike felt. Vil du bli bedre kjent med foreningen? HER finner du årsoppgaven for 2022.

Del artikkel