Scroll Top
Hjernerådets styreleder Hanne F. Harbo ønsker alle velkommen og åpner konferansen.

PUBLISERT 22.11.2014

Hjernerådets konferanse om habilitering og rehabilitering

Hjernerådet arrangerte konferanse om habilitering og rehabilitering på Rikshospitalet 20. november 2014. Presentasjonene fra foredragsholderne er tilgjengelige som PDF filer. Se lenker under.

Presentasjoner fra konferansen:
Del artikkel