Scroll Top

– I Frankrike har vi nå reorganisert vårt hjerneråd for å samle både nevrologi og psykiatri i en og samme organisasjon. I tillegg har vi brukerorganisasjonene inne, fortalte professor François Mauguière lederen av det franske Hjernerådet på møtet i Dubrovnik.


PUBLISERT 7.5.2019

Flere land starter egne hjerneråd

Stadig flere europeiske land starter nå nasjonale hjerneråd. Nevrologiske og psykiatriske organisasjoner samarbeider tettere for å bekjempe hjernesykdom, og hjernerådene er mer opptatt av å påvirke politikerne for å få til mer hjerneforskning og bedre behandling for hjernepasienter.

-Det er en tydelig tendens bare fra i fjor at flere av de europeiske hjernerådene nå vil jobbe politisk for å få til forbedringer i arbeidet mot hjernesykdommer, sier styrelederen i det norske Hjernerådet, Anette Storstein. Hjernerådet har lenge jobbet på denne måten, noe som førte til at Norge i desember 2017 fikk sin første nasjonale hjernehelsestrategi. Dette er også det første politiske dokumentet i sitt slag i Europa, noe som stadig omtales på møtene i European Brain Council (EBC).

Hvert år samler EBC de nasjonale hjernerådene i Europa til møte. I år skjedde det 9.-10.mai da representanter fra 15 land var samlet i Dubrovnik i Kroatia for å utveksle erfaringer og inspirere hverandre til videre arbeid for hjernesaken. Noen av disse landene har etablerte hjerneråd som har vært i drift i mange år, andre har løst sammensatte grupper, mens andre igjen er i ferd med å starte nasjonale hjerneråd.

Starter opp i 2019

Østerrike, Hellas og Latvia ligger i startgropen for å danne nasjonale hjerneråd i sine land og har konkrete planer om å få dette til i løpet av 2019. I Helles starter de i oktober. I Latvia har de satt seg høye mål for sitt hjerneråd. De vil bl.a. jobbe for bedre undervisning i nevrologi for medisinerstudenter og bedret tilgang til behandling for pasientene. De påpeker også at de offentlige budsjettene til hjerneforskning og klinisk behandling av hjernepasienter er alt for lave.

Hjernesykdom er både nevrologi og psykiatri

Frankrike startet sitt hjerneråd for tre år siden. -I april i år reorganiserte vi arbeidet, slik at både nevrologer og psykiatere nå er representert i vårt styre, fortalte styrelederen professor François Mauguière. Slik legger de til rette for å samle både nevrologi og nevro-psykiatri i en og samme organisasjon. Dessuten samler franske brukerorganisasjoner seg nå i det franske Hjernerådet.

Også Det belgiske Hjernerådet legger vekt på brukerorganisasjonene. På sitt siste årsmøte fikk de for første gang en president fra brukerorganisasjonene.

På det årlige møtet i European Brain Council for nasjonale hjerneråd i Europa var det samlet representer fra Belgia, Frankrike, Portugal, Spania, Tyskland, Tsjekkoslovakia, Østerrike, Sveits, Latvia, Norge, Serbia, Kroatia, Tyrkia, Hellas og Malta.

Del artikkel