Scroll Top

15. august 2024 | kl 16:30 – 17:15

ERVERVET HJERNESKADE HOS BARN OG UNGE – BARNEHAGE OG SKOLE REHABILITERINGSARENA.

Samarbeidsorganisasjoner:

Statped, Fagnettverk for ervervet hjerneskade Helse Sørøst

Om arrangementet:

Både nasjonalt og globalt utgjør i dag ervervet hjerneskade et stort helseproblem.

Hvert år rammes barn og unge i Norge av ervervet hjerneskade. Av de som rammes vil mange slite med langvarige eller livsvarige funksjonsnedsettelser. For barn og unge vil hjerneskade ofte ha store konsekvenser for læring, mestring, deltagelse og livskvalitet.

Vansker etter en ervervet hjerneskade kan i mange tilfeller fremtre som mer “usynlige” utfordringer, eksempelvis knyttet til kognitive ferdigheter som oppmerksomhet og hukommelse, eller fatique. Usynlige vansker  vil lettere kunne oversees eller mistolkes, noe som kan bidra til manglende tilrettelegging i barnehage/skole.

Foresatte rapporterer på manglende oppfølging. Mange opplever å stå uten tilstrekkelig hjelpetilbud for å håndtere de akutte endringene, men også endringer som barnet opplever over tid.

Manglende hjelp og tilrettelegging øker i sin tur risiko for utenforskap, marginalisering og – på et senere tidspunkt – uføretrygd.

I Norge er det utviklet en egen behandlingslinje for ervervet hjerneskade 0 til 18 år. Denne skal sikre gode overganger i forskjellige faser av et forløp, eksempelvis fra sykehus til kommune, og bidra til bedre oppfølging og behandling over tid.

Bedring og endring etter en ervervet hjerneskade vil foregå over mange år, og dermed blir barnehage og skole en viktig rehabiliteringsarena med tanke på at det er der barn og unge lever ut mye av dagliglivet sitt. Kommunen, herunder PPT, barnehager og skoler inngår derfor i behandlingslinjens siste fase.

Det eksisterer i dag ingen pedagogisk utdanning med fokus på ervervet hjerneskade i Norge. Ervervet hjerneskade er heller ikke et tema i barnehage- eller lærerutdanningene. Dette bidrar til både lav gjenkjenningskompetanse og lite kunnskap om hvordan tilrettelegge for de pedagogiske behovene for hos brukergruppen.

I panelsamtalen vil du møte representanter fra ulike faser i behandlingslinjen i Helseregion Sør-Øst og Statped. Det vil bli drøftet sentrale utfordringer knyttet til ervervet hjerneskade, hvordan møte barnet eller eleven på en god måte, det vil bli gitt eksempler på tverrfaglig samhandling og viktigheten av barnehagene og skolenes innsats vil betones.

Medvirkende:

Heidi Enger, Avdelingsleder, Statped
Anja Johansen, Seniorrådgiver, Statped
Hilde Margrethe Dahl, Overlege/phd, OUS
Malin Sunniva Thulesius, Overlege, Sunnaas sykehus
Lise Leiknes, Seniorrådgiver, Statped

HVOR:  Hjerneteltet, Rådhusbrygga i Arendal. Veibeskrivelse fra Google kart

Arrangementet vil bli streamet. Trykk HER hvis du vil se det.

Arrangementet på nettsiden til Arendalsuka

Del artikkel